Werkwijze

Veiligheid is een hot item. Is die veiligheid uw verantwoordelijkheid? Sta dan eens stil bij hoe u optimale zekerheid kunt krijgen. Voor de beveiliging van mensen en gebouwen kunt u diverse technische systemen inzetten. Maar kunnen die systemen daadwerkelijk de beoogde oplossing bieden? Kiwa R2B zal dat graag voor u beoordelen. Als het gaat om beveiliging kijkt Kiwa R2B verder dan de technische installatie. Ook bouwkundige en organisatorische maatregelen worden geïnspecteerd en beoordeeld op doelmatigheid.

Als onafhankelijke inspectie-instelling kan Kiwa R2B worden ingeschakeld voor het hele traject van certificering van beveiligingsinstallaties:

  • het uitvoeren van een 0-inspectie (nulinspectie)
  • het verzamelen en het valideren van de uitgangspunten voor de beveiliging en het vastleggen van deze uitgangspunten in een Inspectieplan tezamen met de inspectie- en afkeurcriteria
  • het beoordelen van het ontwerp en eventuele berekeningen
  • het uitvoeren van tusseninspecties en initiële inspecties
  • het verzorgen van vervolginspecties

Alleen als de beveiliging voldoet aan de afgeleide doelstelling, ontvangt de opdrachtgever een inspectiecertificaat en een inspectierapport met een conclusie.