Het VbV-SCM certificaat

Een VbV-SCM certificaat wordt afgegeven indien een voertuig met een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem door een Kiwa SCM erkend inbouwbedrijf wordt geregistreerd in de database van Kiwa SCM. Wilt u weten of er een certificaat op een bepaald voertuig is afgegeven? Doe dan de kentekencheck

Het certificaat kunt u overleggen aan uw verzekeringsmaatschappij als bewijs dat uw voertuig is beveiligd met een goedgekeurd beveiligingssysteem. Houdt u er rekening mee dat het certificaat een geldigheidsduur heeft.