Erkenning aanvragen

De aanvraagprocedure 
1. U stuurt een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier samen met de benodigde documenten naar info.scm@kiwa.nl of per post naar Kiwa SCM, Postbus 510, 3430 AM Nieuwegein.
2. Na ontvangst van het aanvraagformulier met alle gevraagde documenten beoordeeld Kiwa SCM of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Mochten er documenten ontbreken, dan nemen we contact met u op.
3. Na akkoord nemen wij uw aanvraag in behandeling en wordt uw bedrijf voorlopig erkend. U ontvangt een brief met inlogcodes voor de portal, een certificaatnummer om een voertuig aan te melden voor de 1e audit en inspectie en een factuur voor de 1e audit en inspectie.
4. Heeft u een voertuig waar de technisch beheerder een Kiwa SCM goedgekeurd systeem gaat inbouwen? Dan dient u minimaal 3 dagen voor de gewenste audit- en inspectiedatum telefonisch contact op te nemen met Kiwa SCM voor het maken van een afspraak.
5. Een inspecteur komt op de afgesproken datum uw bedrijf inspecteren om te kunnen beoordelen of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet, zoals gesteld in de VbV Erkenningsregeling d.d. 24 april 2006. Ook wordt gecontroleerd of de inbouw is gedaan volgens het VbV SCM Inbouwvoorschrift.
6. Indien het resultaat van de audit en inspectie positief is, zal de definitieve erkenning worden verleend. Bij een negatief resultaat wordt het bedrijf hiervan op de hoogte gesteld met de mogelijkheid voor een herinspectie. Hiervoor zullen extra kosten in rekening worden gebracht.  

Voor u een aanvraag in gaat dienen, dient u kennis te hebben genomen van de volgende documenten:
VbV Erkenningsregeling d.d. 24 april 2006
VbV SCM Inbouwvoorschrift
Gereedschaplijst
Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van opdrachten
Kiwa Reglement voor Certificatie
Kiwa Bezwaarprocedure

Benodigde documenten voor het aanvragen van een Kiwa SCM erkenning:
- Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- Uittreksel van de Kamer van Koophandel met juiste naam en adresgegevens van niet ouder dan 3 maanden
- Kopie van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
- Per inbouwer een kopie van zijn/haar relevante behaalde diploma'sVerklaring Omtrent Gedrag en geheimhoudingsverklaring