Over Kiwa SCM

Kiwa SCM is de certificatie instelling op het gebied van voertuigbeveiliging. Onze belangrijkste werkzaamheden zijn het bewaken van de kwaliteit van Kiwa SCM goedgekeurde beveiligingssystemen en het bewaken van de kwaliteit van de uitgevoerde inbouwwerkzaamheden door inbouwbedrijven CCV voertuigbeveiliging erkend door Kiwa SCM. De certificatie van de inbouw van beveiligingssystemen is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RVA) onder registratienummer C 361.

Diefstal van voertuigen is aan de orde van de dag, waardoor zowel eigenaren als verzekeringsmaatschappijen worden gedupeerd. Kiwa SCM werkt samen met een aantal instanties om door middel van bepaalde maatregelen het aantal diefstallen van en uit voertuigen terug te dringen en het percentage van teruggevonden voertuigen te verhogen.

Deze maatregelen bestaan uit het certificeren van:
- Elektronische beveiligingssystemen 
- Mechanische beveiligingssystemen 
- De inbouw van bovenstaande beveiligingssystemen 

Kiwa SCM certificeert zowel af fabriek als after-market beveiligingssystemen. Voordat een beveiligingssysteem Kiwa SCM goedgekeurd kan worden, wordt het systeem uitvoerig getest door een onafhankelijk testinstituut volgens de opgestelde keuringsvoorschriften. Deze keuringsvoorschriften zijn eigendom van Het CCV. 

Voor het certificeren van de inbouw van de beveiligingssystemen worden er door een inspectie instelling steekproeven uitgevoerd bij inbouwbedrijven CCV voertuigbeveiliging erkend door Kiwa SCM. Deze erkende bedrijven zijn erkend volgens de Erkenningsregeling. In deze regeling staat opgenomen waaraan men moet voldoen als bedrijf om door Kiwa SCM erkend te worden. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de inbouwers, de werkplaats en vanzelfsprekend aan de inbouw van het beveiligingssysteem.

Als een inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging erkend door Kiwa SCM een Kiwa SCM goedgekeurde beveiligingssysteem in een voertuig monteert, kan hiervoor een certificaat CCV voertuigbeveiliging worden uitgegeven.

Kiwa SCM doet jaarlijks verslag van de voortgang in een Technisch jaarverslag. Bekijk hier het Kiwa SCM Technisch jaarverslag van 2017