Poolbesluiten

Rapportages statistische controle huishoudelijke en zakelijke gasmeters


De resultaten van de periodieke statistische controle van huishoudelijke en zakelijke gasmeters worden jaarlijks verwerkt in rapportages, de zogenaamde poolbesluiten. In deze poolbesluiten is vastgelegd welke populaties zijn gecontroleerd, en wat de uitkomst is van de controles.

Deze poolbesluiten worden elk controlejaar per metersoort opgesteld.
U kunt deze rapporten inzien door in het onderstaande overzicht op de bijbehorende link te klikken.

Overzicht poolbesluiten

Poolbesluit Balg 2003
Poolbesluit Balg 2004
Poolbesluit Balg 2005
Poolbesluit Balg 2006
Poolbesluit Balg 2007
Poolbesluit Balg 2008
Poolbesluit Balg 2009 (22-3-2010)
Poolbesluit Balg 2010
Poolbesluit Balg 2011
Poolbesluit Balg en US 2012
Aanvulling op Poolbesluiten Balg
Populatiebesluit Balg KV 2013
Populatiebesluit gas KV 2014
Populatiebesluit gas KV 2015
Populatiebesluit gas KV 2016

Meer informatie
Gasmeterpool
E-mail: gasmeterpool@kiwa.nl