Energysystemen en energie opslag

Partner in duurzame en flexibele energievoorziening

Onze energievoorziening staat aan de vooravond van grote veranderingen. Nu fossiele brandstoffen langzaam maar zeker opraken, verleggen we onze focus steeds meer naar duurzame, hernieuwbare alternatieven. Die transitie heeft ook gevolgen voor de infrastructuur waarmee we energie opwekken, vervoeren en opslaan. Natuurlijke energiebronnen als zon en wind zijn immers wispelturig, net als het consumptiegedrag van de eindgebruiker. Flexibiliteit is dan ook het sleutelwoord als het gaat om een toekomstbestendig energiesysteem.

Ons energie-netwerk moet de komende jaren worden klaargestoomd voor nieuwe energiestromen, afkomstig uit duurzame bronnen en decentraal opgewekt in wisselende hoeveelheden. Daarnaast moet de infrastructuur zijn voorbereid op een toenemende elektrificatie, met name van onze transportmiddelen. De leveringszekerheid van energie kan alleen gegarandeerd worden als de veiligheid en betrouwbaarheid van de distributie gewaarborgd zijn. Of het daarbij nou gaat om nieuwe vormen van energieopwekking met bijvoorbeeld waterstof of warmtepompen of de opslag van zonne- en windenergie die is opgewekt door bedrijven en particulieren.

Slim verbinden
Bij Kiwa Technology werken we vandaag aan de energievraagstukken van morgen. Moeten we in de toekomst inzetten op restwarmte- of biogasnetwerken of gaan we volledig elektrisch? Of moeten we juist naar manieren zoeken om de verschillende energie-opties op een slimme manier aan elkaar te verbinden?

Kiwa Technology bekijkt samen met overheden, netbeheerders, lokale energiecoöperaties en andere partijen in de energiesector waar de mogelijkheden en oplossingen te vinden zijn voor onze toekomstige energievoorziening. We bekijken hoe we de huidige infrastructuur kunnen blijven gebruiken in combinatie met nieuwe energievormen. We analyseren de voor- en nadelen van verschillende energiedragers en onderzoeken de technologieën en materialen daarachter.

Vraag naar opslag stijgt
Hoe onze energiesystemen er straks ook uit gaan zien, uitganspunt daarbij is flexibiliteit. De energie-infrastructuur moet straks niet alleen geschikt zijn om de verschillende energievormen efficiënt aan elkaar te knopen, maar moet óók voorzien in opslag voor energie die op dat moment niet noodzakelijk is. Wereldwijd is de vraag naar elektrische energieopslag de afgelopen jaren vervijfvoudigd, met name in de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Ook in Europa groeit de markt voor energieopslag snel, vooral in het Verenigd Koninkrijk. Nederland blijft op dit gebied wat achter, hoewel het aantal innovatie-gedreven start-ups dat zich bezighoudt met energieopslag flink in de lift zit.

Ook Kiwa Technology experimenteert volop met nieuwe mogelijkheden voor energieopslag, maar verliest daarbij de bestaande infrastructuur niet uit het oog. Zo onderzoeken we de mogelijkheid om overtollige energie om te zetten in waterstof en dat te vervoeren via het bestaande gasleidingnetwerk.

Alleskunner op energiegebied
De transitie naar duurzame, flexibele energiesystemen en opslagmogelijkheden vraagt om een partner die thuis is in het volledige spectrum van energievoorziening. Een echte alleskunner op energiegebied. Als internationale dienstverlener en kennispartner in de energie- en waterketen is Kiwa Technology die partner. Aan de basis van onze uitgebreide kennis en ervaring hebben wij in meer dan tachtig jaar opgebouwd vanuit de gasindustrie. Onze expertise ontwikkelt zich verder en is ondertussen inzetbaar in de gehele energie- en watersector. We ondersteunen onze klanten – uiteenlopend van overheid en industrie tot netbeheerders en woningcorporaties - met onderzoek, advies, engineering, training, productontwikkeling en het bouwen en implementeren van componenten, apparaten en systemen.