Waterstof en mobiliteit

Pionier in waterstof- en P2G-oplossingen

We moeten de komende jaren ons energiesysteem transformeren. Niet alleen omdat de huidige energiebronnen - voornamelijk van fossiele aard - langzaam maar zeker uitgeput raken, maar ook om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Waterstof kan daarbij – als koolstofvrije energiedrager - een belangrijke rol spelen. In industriële processen, als brandstof en als opslagmedium voor overtollige energie.

Hoewel waterstof op dit moment nog geen rol van betekenis speelt in onze energievoorziening, is het een energiedrager waarmee absoluut rekening gehouden moet worden. Zeker als investeringen in nieuwe opwek- en toepassingstechnologieën hun vruchten gaan afwerpen. Zo stimuleren diverse overheden, waaronder de Nederlandse, momenteel op verschillende manieren innovaties op dit gebied. Centraal hierin staan de duurzame productie van waterstof, transport en distributie en nieuwe toepassingen daarvan.

Terugdringen CO2 industrie en wegverkeer
Er zijn volop mogelijkheden om met waterstof ons energiesysteem te verduurzamen. Waterstof dat is geproduceerd met behulp van duurzame energiebronnen kan de industrie op verschillende manieren minder afhankelijk maken van aardgas en steenkool. Ook kan waterstof een belangrijke bijdrage leveren aan het vervangen van fossiele brandstoffen en dus aan het terugdringen van de broeikasgasemissies in het wegverkeer. Auto’s met een op waterstof ‘gestookte’ brandstofcel zijn al beschikbaar, maar tot een grote doorbraak is het nog niet gekomen. Hier lijkt een typisch kip/ei-scenario te gelden: te weinig vraag door slechte beschikbaarheid en slechte beschikbaarheid door te weinig vraag.

Power-to-gas
Met de toepassing van waterstof als opslagmedium voor het overschot aan groene stroom kunnen we nú al ons voordeel doen. Zonnepanelen en windmolens leveren bij respectievelijk mooi weer en harde wind veel meer stroom dan op dat moment nodig is. Die energie kan niet worden opgeslagen en gaat dus vaak verloren. Met overtollige stroom, en water, kan door middel van elektrolyse waterstofgas worden gemaakt. Dergelijke power-to-gas (P2G)-systemen kenmerken zich door hun schaalbaarheid en kunnen snel worden bij- en afgeschakeld, al naar gelang de vraag naar energie. Daarnaast kan overtollige energie - zo nodig maandenlang - worden opgeslagen en eventueel worden gedistribueerd in de vorm van waterstof.

Koken op waterstof?
Samen met netbeheerders, overheden en andere stakeholders speelt Kiwa Technology een voortrekkersrol bij nieuwe toepassingen van waterstof in het algemeen en P2G-oplossingen in het bijzonder. Vanuit onze expertise op het gebied van gas en gasinfrastructuren bekijken we ook welke rol het bestaande gasleidingnetwerk hierbij kan spelen. In het project Duurzaam Ameland mengden we aardgas met waterstof en onderzochten we de effecten daarvan op leidingen en gastoestellen. In het Britse Leeds toonden we in het project H21 aan dat het mogelijk is om de bestaande gasinfrastructuur nieuwe bestemming te geven door het leidingnetwerk en de daarop aangesloten gastoestellen geschikt te maken voor waterstof. Koken en verwarmen op waterstof dus.

Wereldwijde expert in energie en water
Hoe ons energiesysteem er in de toekomst ook uit gaan zien, de transitie naar duurzame, flexibele energiesystemen en opslagmogelijkheden vraagt om een kennispartner die thuis is in het volledige spectrum van energievoorziening. Als internationaal dienstverlener in de energie- en waterketen is Kiwa Technology die partner. Geworteld in de gassector heeft onze expertise zich in de afgelopen decennia verder ontwikkeld en is ondertussen inzetbaar in de gehele energie- en watersector. We ondersteunen onze klanten – uiteenlopend van overheid en industrie tot netbeheerders en woningcorporaties - met onderzoek, advies, engineering, training, productontwikkeling en het bouwen en implementeren van componenten, apparaten en systemen.