Kwaliteitsopleidingen

Kiwa is in de loop der jaren uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevende certificatie-instelling. Daarbij richten we ons op de certificering van producten, processen en managementsystemen. Denk bij dat laatste aan kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001 en veiligheidsbeheerssystemen als de VCA. Dergelijke systemen worden in vele marktgebieden toegepast en door Kiwa gecertificeerd.

Kiwa Training organiseert een groot aantal cursussen en workshops om ondersteuning te bieden aan mensen die betrokken zijn bij het opzetten en onderhouden van zo’n managementsysteem. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om cursussen om meer kennis op te doen over de certificatienormen en -criteria, of cursussen waarin deelnemers leren hoe ze interne audits met de benodigde diepgang en effectiviteit kunnen uitvoeren. Voor mensen die leiding geven aan audit-activiteiten biedt Kiwa ook een ‘Lead auditor Course’. Hiernaast biedt Kiwa Training diverse zorg gerelateerde trainingen. 

 • Asset Management (AM) is het geheel van het in control zijn van de activiteiten binnen uw organisatie om waarde te realiseren uit uw assets. Assetmanagement ondersteunt het realiseren van waarde en vereist evenwicht tussen de kosten, risico's, kwaliteit van diensten en prestaties.
  Lees meer
 • Risk based auditing is niet alleen waardevol voor organisaties die al actief bezig zijn met risicomanagement, maar kan ook worden ingezet om het management te ondersteunen bij het verkrijgen van informatie voor risicoanalyses.
  Lees meer
 • Wilt u meer weten over de inhoud van de ISO 9001:2015 norm? En wilt u zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u de kennis over deze norm opdoet? De e-learning cursus "Normkennis ISO 9001" biedt antwoord op deze vragen.
  Lees meer
 • In de normkennis cursus ISO 9001 gaan we in op de details van de ISO 9001 norm en bespreken we wat deze norm voor uw organisatie kan betekenen.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit volgens ISO 14001', na deze cursus kunt u zelf een milieuaudit opzetten, voorbereiden en uitvoeren.
  Lees meer
 • Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens OHSAS 18001 laten aantoonbaar zien dat aan de eisen van goede arbeidsomstandigheden wordt voldaan. Het opzetten van een arbomanagement-systeem volgens OHSAS 18001 vergt wel enige kennis en ervaring. In deze cursus legt u hiervoor de basis.
  Lees meer
 • De gecombineerde werksessie 'Aan de slag met ISO 14001:2015 en ISO 9001:2015' is een interactieve combinatietraining ISO 14001 & ISO 9001 met direct resultaat!
  Lees meer
 • In deze informatiebijeenkomst nemen we u mee in diverse schema’s waaronder de ISO9001, HKZ, ZKN, NEN15224, JCI, NIAZ en Prezo.
  Lees meer
 • Om meer kennis te vergaren en meer inzicht te krijgen in de vakgebieden groen en civiel organiseert Kiwa Training op 7 februari 2019 een kennisdag, specifiek voor toezichthouders in de groene en civiele sector.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert ook de ééndaagse cursus Normkennis Kwaliteitssystemen Zorgsector. Hierbij krijgt u inzicht in basiselementen die aan elk kwaliteitssysteem ten grondslag liggen en leert u de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse kwaliteitsnormen kennen.
  Lees meer