Kwaliteitsopleidingen

Kiwa is in de loop der jaren uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevende certificatie-instelling. Daarbij richten we ons op de certificering van producten, processen en managementsystemen. Denk bij dat laatste aan kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001 en veiligheidsbeheerssystemen als de VCA. Dergelijke systemen worden in vele marktgebieden toegepast en door Kiwa gecertificeerd.

Kiwa Training organiseert een groot aantal cursussen en workshops om ondersteuning te bieden aan mensen die betrokken zijn bij het opzetten en onderhouden van zo’n managementsysteem. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om cursussen om meer kennis op te doen over de certificatienormen en -criteria, of cursussen waarin deelnemers leren hoe ze interne audits met de benodigde diepgang en effectiviteit kunnen uitvoeren. Voor mensen die leiding geven aan audit-activiteiten biedt Kiwa ook een ‘Lead auditor Course’. Hiernaast biedt Kiwa Training diverse zorg gerelateerde trainingen. 

 • Asset Management (AM) is het geheel van het in control zijn van de activiteiten binnen uw organisatie om waarde te realiseren uit uw assets. Assetmanagement ondersteunt het realiseren van waarde en vereist evenwicht tussen de kosten, risico's, kwaliteit van diensten en prestaties.
  Lees meer
 • Medewerkers die een cursus legionellapreventie hebben gedaan gebaseerd op BRL 6010:2013 kunnen door het afleggen van dit examen aantonen dat zij over de vereiste competenties beschikken.
  Lees meer
 • Risk based auditing is niet alleen waardevol voor organisaties die al actief bezig zijn met risicomanagement, maar kan ook worden ingezet om het management te ondersteunen bij het verkrijgen van informatie voor risicoanalyses.
  Lees meer
 • Wilt u meer weten over de inhoud van de ISO 9001:2015 norm? En wilt u zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u de kennis over deze norm opdoet? De e-learning cursus "Normkennis ISO 9001" biedt antwoord op deze vragen.
  Lees meer
 • In de normkennis cursus ISO 9001 gaan we in op de details van de ISO 9001 norm en bespreken we wat deze norm voor uw organisatie kan betekenen.
  Lees meer
 • In de training 'Slim onderweg met de AVG' staat de praktijk centraal. Er is in de training dan ook volop ruimte voor interactie, onder meer aan de hand van eigen praktijkcases en vragen. Een praktische benadering dus van de nieuwe privacy wet- en regelgeving, boordevol tips en trucs waarmee u gelijk verder op weg kunt.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit volgens ISO 14001', na deze cursus kunt u zelf een milieuaudit opzetten, voorbereiden en uitvoeren.
  Lees meer
 • De e-learning 'Informatiebeveiliging & Privacy' is bedoeld voor iedereen die op dagelijkse basis omgaat met data en/of persoonsgegevens. Tijdens de e-learning worden cursisten online wegwijs gemaakt in de AVG en de gevolgen daarvan voor het werken met privacygevoelige informatie.
  Lees meer
 • Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) laten zien dat ze voldoen aan de eisen voor goede arbeidsomstandigheden. Het opzetten van een arbomanagement-systeem volgens ISO 45001 vergt wel enige kennis en ervaring. In deze cursus legt u hiervoor de basis.
  Lees meer
 • Bij een BRL 6010-gecertificeerd bedrijf moet minstens één legionellapreventie-adviseur leidingwaterinstallaties in vaste dienst zijn. De cursus Legionellapreventie Adviseur is interessant voor iedereen die als adviseur legionellapreventie wil fungeren binnen een BRL 6010-gecertificeerde organisatie.
  Lees meer