Kwaliteitsopleidingen

Kiwa is in de loop der jaren uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevende certificatie-instelling. Daarbij richten we ons op de certificering van producten, processen en managementsystemen. Denk bij dat laatste aan kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001 en veiligheidsbeheerssystemen als de VCA. Dergelijke systemen worden in vele marktgebieden toegepast en door Kiwa gecertificeerd.

Kiwa Training organiseert een groot aantal cursussen en workshops om ondersteuning te bieden aan mensen die betrokken zijn bij het opzetten en onderhouden van zo’n managementsysteem. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om cursussen om meer kennis op te doen over de certificatienormen en -criteria, of cursussen waarin deelnemers leren hoe ze interne audits met de benodigde diepgang en effectiviteit kunnen uitvoeren. Voor mensen die leiding geven aan audit-activiteiten biedt Kiwa ook een ‘Lead auditor Course’. Hiernaast biedt Kiwa Training diverse zorg gerelateerde trainingen.