Kiwa 2KP

Kiwa 2KP voert keuringswerkzaamheden uit in productiebedrijven voor pluimveevlees. Onze keuringsassistenten beoordelen of het pluimveevlees geschikt is voor menselijke consumptie. Ze werken in opdracht van de productiebedrijven en onder toezicht van een dierenarts van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Door een continue opleiding en bijscholing zijn Kiwa 2KP Keurmeesters inzetbaar op alle bedrijven en voldoen zij aan de laatste richtlijnen en eisen gesteld door de NVWA. Door een brede inzet van onze mensen is er altijd voldoende capaciteit voor handen en kunnen wij direct inspringen op de vraag van onze klant.