De controle op water en bezinksel in tanks heeft tot doel gegevens te verkrijgen over de mogelijkheid van inwendige corrosie.

Onafhankelijk
Kiwa is strikt onafhankelijk en niet betrokken in de productie, de handel of andere activiteiten die de onpartijdigheid van Kiwa in gevaar kunnen brengen. Er is geen externe invloed op de beslissingen of adviezen van Kiwa bij haar taken, zoals certificering, testen, inspectie, technologie of onderzoek.