Bij ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties voor de opslag olie, gas en chemicaliën binnen het werkingsveld van de PGS 28 en de toekomstige PGS 31 en 34 (in ontwikkeling) is een potentiaalvereffening aanwezig bij licht ontvlambare vloeistoffen. Deze potentiaalverffening zal jaarlijks gecontroleert moeten worden i.v.m. de veiligheid van personen en de omgeving.

Binnen AS SIKB 6800, protocol 6803 is geregeld wie en hoe de jaarlijkse controle van de vereffeningsaarding moet worden uitgevoerd.