• Persoonscertificaat Basisveiligheid Openbare Ruimte (BVO® )
  Lees meer
 • Examenbureaus die hun processen en producedures rondom examens getoetst willen/moeten hebben door een externe partij kunnen bij Kiwa terecht; aan de hand van de Beoordelingsrichtlijn Externe examenbureas wordt geborgd dat uw examens op de juiste w...
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen.
  Lees meer
 • Operationeel Hoofd BHV (voorheen: Coördinator Bedrijfshulpverlening)
  Lees meer
 • Kiwa Educatie toetst opleiders op het gebied van organisatie en processen, maar ook de opleiding zelf kan worden beoordeeld. Vaak zijn er eindtermen bepaald die noodzakelijk zijn voor studenten om in een specifiek vakgebied voldoende kennis op te ...
  Lees meer
 • In het vernieuwde certificatieschema Persoonscertificatie BHV is het toepassingsgebied van Beheerder Brandmeldinstallaties opgenomen. Klik hier voor meer informatie.
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen.
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen.
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen. Als hij/zij na de opleiding examen doet bij een door...
  Lees meer
 • Persoonscertificaat Arbocoördinator
  Lees meer
 • Mijn Keurmerk is Kiwa’s kwaliteitskeurmerk voor zzp’ers in de zorg. Via het online Mijn Keurmerk portal heeft u 24/7 inzage in uw persoonlijk dossier en kunt u documenten toevoegen. Met Mijn Keurmerk laat u zien dat u voldoet aan de WKKGZ-eisen en dat u staat voor zorgkwaliteit.
  Lees meer
 • Persoonscertificaat Preventiemedewerker
  Lees meer
 • Bestemd voor de personen die als schuldhulpverlener hun vakbekwaamheid willen aantonen. Dit gebeurt door o.a. het behalen van examen(s), volgen van bijscholingen om PE-punten te verkrijgen en het doen van herexamens.
  Lees meer
 • Behaal het certificaat vuurwerkdeskundige via Kiwa en word professioneel vuurwerkdeskundige, kijk hier voor meer informatie!
  Lees meer