• Deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing op de organisatie en inrichting van de uitvoering van examinering door exameninstellingen Schoonheidsverzorging. 
  Lees meer
 • Persoonscertificaat Basisveiligheid Openbare Ruimte (BVO® )
  Lees meer
 • Examenbureaus die hun processen en producedures rondom examens getoetst willen/moeten hebben door een externe partij kunnen bij Kiwa terecht; aan de hand van de Beoordelingsrichtlijn Externe examenbureas wordt geborgd dat uw examens op de juiste w...
  Lees meer
 • Kiwa Educatie toetst opleiders op het gebied van organisatie en processen, maar ook de opleiding zelf kan worden beoordeeld. Vaak zijn er eindtermen bepaald die noodzakelijk zijn voor studenten om in een specifiek vakgebied voldoende kennis op te ...
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen.
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen.
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen.
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen.
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen.
  Lees meer
 • Persoonscertificaat Preventiemedewerker
  Lees meer
 • In het vernieuwde certificatieschema Persoonscertificatie BHV is het toepassingsgebied van Beheerder Brandmeldinstallaties opgenomen. Voor meer informatie zie www.kiwapersoonscertificering.nl .
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen.
  Lees meer
 • Persoonscertificaat Arbocoördinator
  Lees meer
 • Kiwa kent het ‘Keurmerk zzp'ers Zorg’ . Meer informatie kunt u vinden op: www.mijnkeurmerk.nl Verder zijn wij telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 10.00 tot 12.30 uur en 13.15 tot 15.15 uur, uitgezonderd op donderdag, dan zijn we be...
  Lees meer
 • Persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige
  Lees meer
 • Bestemd voor de personen die als schuldhulpverlener hun vakbekwaamheid willen aantonen. Dit gebeurt door o.a. het behalen van examen(s), volgen van bijscholingen om PE-punten te verkrijgen en het doen van herexamens.
  Lees meer