• Biogas is een waardevolle energiedrager. Biogas komt voor als stortgas, rioolgas en fermentatiegas (vergisting van mest en organisch afval). Biogas vindt toepassing in stookketels, verbrandingsinstallaties en gasmotoren(verstroming). Opgewerkt bio...
  Lees meer
 • Kiwa adviseert u graag wanneer u vanuit de specialistische KB informatie een vertaalslag wilt maken naar uw dagelijks beheer of bij een benodigde second opinion bij ontwerpen of metingen.
  Lees meer
 • Het materiaalonderzoek bij Kiwa Technology geeft inzicht in de kwaliteit van het huidige net (de ‘restkwaliteit’).
  Lees meer
 • Als onafhankelijk deskundige kan Kiwa Technology door middel van een ontwerpbeoordeling voor u vaststellen of het ontwerp van zowel bestaande of een nieuw te bouwen installatie voldoende garantie biedt voor veilig en betrouwbaar functioneren.
  Lees meer
 • Bij het ontwerpen van gebouwen wordt over het algemeen geen of onvoldoende rekening gehouden met het veilig uitvoeren van onderhoud tijdens kortstondige werkzaamheden. Hierbij gaat het om de volgende werkzaamheden zoals, het uitvoeren van reinigen...
  Lees meer
 • In gastransportleidingen zijn op posities waarbij het gas van eigenaar verandert, fiscale gasmeetstations geïnstalleerd waarmee het getransporteerde gasvolume en de getransporteerde energie worden gemeten en commerciële transacties worden uitgevoe...
  Lees meer
 • Voor het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve bepalingen van componenten in gasvormige brandstoffen.
  Lees meer
 • Veiligheid Gasinstallaties is hét kenniscentrum in Nederland op gebied van veiligheid van gasinstallaties. Onze doelstelling is het meewerken aan het blijvend veilig toepassen van gas in zowel huishoudens, bedrijven als industrie.
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan u helpen met haar jarenlange expertise en ervaring bij elk materiaal onderzoek.
  Lees meer
 • Als verantwoordelijke voor een installatie is het van belang om te weten in welke toestand de installatie zich bevindt en of er specifieke regelgeving van toepassing is op de gasinstallatie. Als vanzelfsprekend moet en wilt u antwoord kunnen geven op het hoe, het waarom en het waar.
  Lees meer
 • Kiwa Technology voert zowel kwalitatieve als kwantitatieve bepalingen uit van componenten in gasvormige brandstoffen (aardgas, LPG, biogas) of in een ander matrixgas, zoals lucht.
  Lees meer
 • Het vinden van de oorzaak van een gasongeval is specialistisch werk. Daarnaast is onafhankelijkheid ook gewenst. Kiwa Technology kan u van dienst zijn bij het vaststellen van de oorzaak van explosies, brand en koolmonoxidevergiftigingen.
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan u inzicht geven in de kwaliteit van het onderhoud. Samen met u bekijken we uw contract met het onderhoudsbedrijf om te zien of het moet worden aangescherpt.
  Lees meer
 • Voor de gasnetbeheerders in Nederland verzorgen wij als Kiwa Technology een dag en nacht bereikbare ongevallenwachtdienst, zodat wij op verzoek te allen tijde onafhankelijk (technisch) onderzoek aan gasincidenten kunnen uitvoeren
  Lees meer
 • Het doel van de regionale contactgroepen is om problemen op het gebied van techniek en regelgeving bij inspecties en onderhoud aan stookinstallaties aan de orde te stellen en op te lossen.
  Lees meer