• NCP Registratie; certificatieschema; EN-54 reeks
  Lees meer
 • Deze beoordelingsrichtlijn BRL-K21022 Brandblussystemen / blusgassystemen gebaseerd op warmteonttrekking of zuurstofverdringing wordt toegepast op het ontwerpen (waaronder projecteren), het installeren en het opleveren van een repressieve brandbeveiliging door middel van een blusgasinstallatie. Kiwa NCP
  Lees meer
 • Aerosol brandblussystemen (BRL K21014) met draadloze communicatie naar een alarmmanagementsysteem moeten de te beveiligen omgeving bewaken op brandverschijnselen, deze detecteren en dan communiceren met overige apparatuur in het systeem. Kiwa NCP - K23001 - K23003 - Dry aerosol
  Lees meer
 • De ‘Beoordelingsrichtlijn (BRL)-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken’ (BGB) is een BRL voor het opnemen, rapporteren en adviseren en de nazorg van bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische voorzieningen in bouwwerken op het gebied van brandveiligheid. Kiwa NCP
  Lees meer
 • Het Keurmerk Evenementenbeveiliging is een initiatief van de Nederlandse Veiligheidsbranche in samenwerking met vertegenwoordigers van VBE en VEHB. Dit keurmerk is bedoeld voor alle beveiligingsorganisaties (die beschikken over een ND-vergunning) die als hoofdaannemer evenementen beveiligen. Kiwa NCP
  Lees meer
 • Het keurmerk Flexbedrijven in de Particuliere Beveiliging is bestemd voor een specifieke groep uitzend- en/of detacheringbedrijven. Het gaat om bedrijven die zich gespecialiseerd zijn in leveren van gescreend en opgeleid personeel aan vergunningplichtige beveiligingsbedrijven. Kiwa NCP - Nederlandse Veiligheidsbranche
  Lees meer
 • Het keurmerk Particulier Onderzoeksbureau is van toepassing op de werkzaamheden die in de wet gedefinieerd wordt onder recherchewerkzaamheden, door recherchebureaus, zoals vermeld in de Wpbr (Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus). Kiwa NCP - Nederlandse Veiligheidsbranche - keurmerk beveiliging
  Lees meer
 • Certificering volgens het Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) kan bij Kiwa NCP. Een Onderhoudsbedrijf REOB kan op basis van het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen gecertificeerd worden. Efficiënt en effectief brandveiligheidsmiddelen onderhouden - poederblusser - schuimblusser - brandblusser
  Lees meer
 • Het WDTM Ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten voor zorgdoeleinden is onderdeel van een samenhangend geheel van keurmerken. De scope van deze keurmerken is het met technologie mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Kiwa NCP
  Lees meer
 • In de Beoordelingsrichtlijn (BRL) BORG 2005-2 zijn criteria opgenomen voor bedrijven die een certificering wensen te behalen en behouden voor BORG inbraakbeveiliging.
  Lees meer
 • De richtlijn Fire stopping and fire sealing products (ETAG 026) - brandwerende doorvoeringen - omschrijft de verschillende eisen, beoordelingscriteria en onderzoeksmethoden die gehanteerd worden bij het ontwerp en de uitvoering van brandvertragende en brandwerende producten. Kiwa NCP. EAD. EAD 350141-00-1106
  Lees meer
 • Het toepassingsgebied van het certificatieschema Particuliere Alarmcentrale (PAC) betreft de processen van Particuliere Alarmcentrales die leiden tot de juiste afhandeling van alarmmeldingen.
  Lees meer
 • Het keurmerk Beveiliging is bestemd voor de werkzaamheden van beveiligingsorganisaties vallend onder de ND-vergunning. Het zijn beveiligingsorganisaties die beveiligingswerkzaamheden verrichten ten behoeve van derden. Kiwa NCP - Nederlandse Veiligheidsbranche - Particulier Beveiligingbedrijf
  Lees meer
 • Het Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS) is een certificeringsregeling met als basis samenwerking. Een certificaat VRIS kan behaald worden als scholen, gemeente, politie, brandweer en andere relevante partijen maatregelen hebben getroffen om veiligheid in en rond de school structureel te verbeteren. Kiwa NCP
  Lees meer
 • De CCV-Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen, Procescertificaat voor de toezichtcentrale (CCTV Toezichtcentrale), is bedoeld voor de exploitatie van camerasystemen. Kiwa NCP
  Lees meer
 • De Europese norm EN 50136 specificeert de eisen met betrekking tot de prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid van alarmtransmissiesystemen. EN-50136 - EN50136 - Kiwa NCP.
  Lees meer
 • De certificatieschema's VBB-systemen (Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen) zijn gericht op het certificeren van VBB-systemen volgens NEN-EN ISO 17065. Kiwa NCP - sprinkler - leveren - onderhoud - sprinklerinstallatie
  Lees meer
 • De BRL Erkend Basisontwerp Opsteller (K21027) is bedoeld voor het opstellen van installatietechnische uitgangspunten op het gebied van brandveiligheid. Kiwa NCP - PvE - Programma van Eisen - Uitgangspuntendocument
  Lees meer
 • Het doel van het schema Beveiliging mobiele objecten en personen is het waarborgen van kwaliteit, continuïteit, integriteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening om bij diefstal of vermissing een betrouwbare alarmmelding te krijgen die kan leiden tot een succesvolle alarmopvolging. Kiwa NCP - VbV
  Lees meer
 • Het Keurmerk Horecabeveiliging is bedoeld voor beveiligingsorganisaties met een ND-vergunning die in opdracht van derden horecagelegenheden, de bezoekers en het in de gelegenheid tewerk gestelde horecapersoneel beveiligen. Kiwa NCP - Nederlandse veiligheidsbranche - keurmerk beveiliging
  Lees meer