• Het Keurmerk Horecabeveiliging is bedoeld voor beveiligingsorganisaties met een ND-vergunning die in opdracht van derden horecagelegenheden, de bezoekers en het in de gelegenheid tewerk gestelde horecapersoneel beveiligen. Kiwa NCP - Nederlandse veiligheidsbranche - keurmerk beveiliging
  Lees meer
 • In de Beoordelingsrichtlijn (BRL) BORG 2005-2 zijn criteria opgenomen voor bedrijven die een certificering wensen te behalen en behouden voor BORG inbraakbeveiliging.
  Lees meer
 • Ieder beveiligingssysteem, voor brand en inbraak, is opgebouwd uit een aantal componenten. Een ketting is echter niet sterker dan zijn zwakste schakel. Dit geldt zeker voor beveiligingscomponenten. Kiwa NCP heeft een productregistratiesysteem opgezet waarin deze productcertificaten zijn geregistreerd; NCP Registratie.
  Lees meer
 • De richtlijn Fire stopping and fire sealing products (ETAG 026) - brandwerende doorvoeringen - omschrijft de verschillende eisen, beoordelingscriteria en onderzoeksmethoden die gehanteerd worden bij het ontwerp en de uitvoering van brandvertragende en brandwerende producten. Kiwa NCP. EAD. EAD 350141-00-1106
  Lees meer
 • Het keurmerk Beveiliging is bestemd voor de werkzaamheden van beveiligingsorganisaties vallend onder de ND-vergunning. Het zijn beveiligingsorganisaties die beveiligingswerkzaamheden verrichten ten behoeve van derden. Kiwa NCP - Nederlandse Veiligheidsbranche - Particulier Beveiligingbedrijf
  Lees meer
 • Het Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS) is een certificeringsregeling met als basis samenwerking. Een certificaat VRIS kan behaald worden als scholen, gemeente, politie, brandweer en andere relevante partijen maatregelen hebben getroffen om veiligheid in en rond de school structureel te verbeteren. Kiwa NCP
  Lees meer
 • Het keurmerk Particulier Onderzoeksbureau is van toepassing op de werkzaamheden die in de wet gedefinieerd wordt onder recherchewerkzaamheden, door recherchebureaus, zoals vermeld in de Wpbr (Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus). Kiwa NCP - Nederlandse Veiligheidsbranche - keurmerk beveiliging
  Lees meer
 • Het keurmerk Flexbedrijven in de Particuliere Beveiliging is bestemd voor een specifieke groep uitzend- en/of detacheringbedrijven. Het gaat om bedrijven die zich gespecialiseerd zijn in leveren van gescreend en opgeleid personeel aan vergunningplichtige beveiligingsbedrijven. Kiwa NCP - Nederlandse Veiligheidsbranche
  Lees meer
 • Het toepassingsgebied van het certificatieschema Particuliere Alarmcentrale (PAC) betreft de processen van Particuliere Alarmcentrales die leiden tot de juiste afhandeling van alarmmeldingen.
  Lees meer
 • Het Keurmerk Evenementenbeveiliging is een initiatief van de Nederlandse Veiligheidsbranche in samenwerking met vertegenwoordigers van VBE en VEHB. Dit keurmerk is bedoeld voor alle beveiligingsorganisaties (die beschikken over een ND-vergunning) die als hoofdaannemer evenementen beveiligen. Kiwa NCP
  Lees meer
 • De richtlijn Fire Protective Products (ETAG 018 / EAD) omschrijft de verschillende eisen, beoordelingscriteria en onderzoeksmethoden die gehanteerd worden bij het ontwerp en de uitvoering van brandwerende producten. Kiwa NCP - brandwerende produkten. EAD 350402-00-1106
  Lees meer
 • De beoordelingsrichtlijn (BRL) K21025 Rookbeheersystemen de erkenningsregeling voor het ontwerp, installatie en nazorg van rookbeheersingsystemen, zijn criteria opgenomen voor bedrijven die rookbeheersystemen leveren, aanleggen, onderhouden en certificeren. Kiwa NCP - rookbeheersingssystemen - rookbeheerssystemen
  Lees meer
 • De internationale norm ISO 28000 Specification for security management systems for the supply chain werd opgesteld om een model te bieden voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een managementsysteem voor beveiliging.
  Lees meer
 • De Europese norm EN 50136 Alarmtransmissiesystemen specificeert de eisen met betrekking tot de prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid van alarmtransmissiesystemen.
  Lees meer
 • Door het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) certificaat kunnen betrokken partijen laten zien dat de inrichting van het samenwerkingsverband en uitvoeren van het samenwerken aan de gewenste kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), voldoet. Kiwa NCP
  Lees meer
 • De BRL Erkend Basisontwerp Opsteller (K21027) is bedoeld voor het opstellen van installatietechnische uitgangspunten op het gebied van brandveiligheid. Kiwa NCP - PvE - Programma van Eisen - Uitgangspuntendocument
  Lees meer
 • De certificatieschema's VBB-systemen (Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen) zijn gericht op het certificeren van VBB-systemen volgens NEN-EN ISO 17065. Kiwa NCP - sprinkler - leveren - onderhoud - sprinklerinstallatie
  Lees meer
 • Certificering volgens het Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) kan bij Kiwa NCP. Een Onderhoudsbedrijf REOB kan op basis van het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen gecertificeerd worden. Efficiënt en effectief brandveiligheidsmiddelen onderhouden - poederblusser - schuimblusser - brandblusser
  Lees meer
 • De Beoordelingsrichtlijn (BRL) K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie is een BRL betreffende het certificaat voor het leveren en de nazorg van noodverlichting en vluchtwegindicatie.
  Lees meer
 • Kiwa NCP biedt als dienst de ‘Data Security Scan’ (DSS). De Data Security Scan is een beveiligingsinspectie en daarmee één van de meest krachtige tools om de beveiligingsgraad van uw systemen te testen. Kiwa biedt u de mogelijkheid om uw systeem t...
  Lees meer