De aannemer kan voor certificatie een keuze maken uit één of meer van onderstaande protocollen:

  • Protocol 7701 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab elementen";
  • Protocol 7702 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton”;
  • Protocol 7703 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met bitumineus materiaal”;
  • Protocol 7704 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met een kunsthars gebonden beschermlaag”;
  • Protocol 7711 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting”.

De protocollen maken een onlosmakelijk deel uit van deze beoordelingsrichtlijn. Het gebruik van een protocol is uitsluitend toegestaan in samenhang met deze beoordelingsrichtlijn.

Aanvullend is de beoordelingsrichtlijn een erkenningsregeling voor het Besluit Bodemkwaliteit en daarmee voor een aantal locaties door de wet voorgeschreven.

Per 30 november 2018 is BRL SIKB 7700 versie 2.0, d.d. 15 februari 2018 van kracht en opgenomen in de regeling bodemkwaliteit als voorgeschreven normdocument voor de erkenningsregeling voor de aanleg voor bodembeschermende voorzieningen.

Versie 1.3 van deze BRL wordt ingetrokken op 1 april 2020.

Voor wie?

Aannemers en bouwbedrijven die een vloeistofdichte voorziening onder certificaat aan willen leggen omdat Activiteitenbesluit (of de Activiteitenregeling) dit vereist of het door de opdrachtgever gewenst is.

Wanneer is het nodig?

Een vloeistofdichte voorziening is verplicht wanneer een artikel van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of de omgevingsvergunning dat eist.

Het aan laten leggen van een vloeistofdichte voorziening door een wettelijk erkende, gecertificeerde aannemer volgens deze BRL is verplicht bij alle afleverplaatsen voor brandstoffen met een omzet van meer dan 25 m3 per jaar (Activiteitenregeling artikel 3.25 en 4.94). Na aanleg geeft de aannemer een "Bewijs van Aanleg Onder Certificaat" af welke 6 jaar gelijkwaardig is aan een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

Voor ander locaties geldt deze wettelijke verplichting voor de aanleg onder certificaat niet en kan de voorziening na inspectie vloeistofdicht worden verklaard. Echter biedt de aanleg van vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering onder certificaat veel voordelen zoals erkende en vakdeskundige aannemers met vele jaren ervaring en onafhankelijk steekproefsgewijs toezicht tijdens uitvoering. Hierdoor onderscheidt de gecertificeerde aannemer zich in de markt en biedt deze een hoge mate van zekerheid bij het aanleggen van een vloeistofdichte voorziening.

Met herstel onder certificaat kan worden aangetoond dat de voorziening vloeistofdicht is hersteld, hiertoe geeft de gecertificeerde aannemer een "Bewijs van Herstel Onder Certificaat" af.

Voor de documenten, overgangsregeling en eventuele wijzigingsbladen kunt u terecht bij www.sikb.nl.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.