Voor wie?

Aannemers en bouwbedrijven die van plan zijn vloeistofdichte voorzieningen aan te leggen of te herstellen waarbij de werkzaamheden onder certificaat worden uitgevoerd.

Wanneer is het nodig?

In het kader van de wet- en regelgeving zijn de tankstations openbare verkoop en eigen tankplaatsen met een omzet van meer dan 25 m3 per jaar verplicht om een vloeistofdichte voorziening aan te laten leggen door een wettelijk erkende, gecertificeerde aannemer volgens deze BRL.

Voor ander locaties geldt deze wettelijke verplichting over het algemeen niet, echter biedt de aanleg van vloeistofdichte voorzieningen veel voordelen zoals erkende en vakdeskundige aannemers met vele jaren ervaring en onafhankelijke steekproefsgewijs toezicht tijdens uitvoering.

Voor de documenten, overgangsregeling en eventuele wijzigingsbladen kunt u terecht bij www.sikb.nl.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de hiernaast vermelde contactpersoon.