Voor wie?

Bedrijven en instellingen die advies, testen of certificatie willen op hun product of dienst in het kader van aardbevingbestendig bouwen.

Inhoud beoordelingrichtlijn

Aardbeving bestendig bouwen

Door de aardbevingen in Groningen lopen gebouwen schade op. In de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998) staat hoe nieuwe en bestaande gebouwen aardbevingen kunnen weerstaan.

De Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen NPR 9998, die op 18 december 2015 is gepubliceerd, is ontwikkeld als hulpmiddel bij bepaling of nieuwe of bestaande gebouwen in Groningen bestand zijn tegen aardbevingen. In de richtlijn staan praktische methoden en rekenregels.

BuildinG; Build in Groningen

Kiwa heeft zich begin dit jaar aangesloten bij BuildinG dat op 1 juni 2016 officieel werd gelanceerd.

BuildinG is een kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen. Ondernemers, onderzoekers en overheden komen hier samen om nieuwe producten te testen en te ontwikkelen die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden.

Nieuwbouwregeling voor aardbevingsbestendige bouw

De pilot nieuwbouwregeling houdt bij nieuwbouw rekening met het aardbevingsrisico door gaswinning. NAM biedt hiervoor technische en financiële ondersteuning.
Doelen van de nieuwbouwregeling zijn:

  • Bieden van technische en financiële ondersteuning
  • Stimuleren van ‘anders en slimmer ontwerpen’
  • Verkleinen van de kans op afname bouwproductie
  • Inzicht bieden in technieken en kosten voor een optimaal ontwerp
  • Faciliteren van brede kennisdeling voor opdrachtgevers en bouwbranche


De Nieuwbouwregeling biedt twee verschillende opties voor het financieel ondersteunen van aardbevingsbestendiger nieuwbouw. De slimmer-ontwerpenregeling en de Redelijke-meerkostenregeling.

  • De Slimmer-ontwerpenregeling keert een vast percentage van de totale bouwkosten uit.
  • De Redelijke-meerkostenregeling is gebaseerd op maatwerk en kan met name voor opdrachtgevers die al vergevorderd zijn in het ontwerpproces interessant zijn.

Lees hierover meer op de website van NAM.

Wanneer is het nodig?

Indien u vanuit de nieuwbouwregeling in aanmerking komt voor een financiële ondersteuning kan deze worden aangewend voor technische ondersteuning en advies door gerenommeerde advies bureaus zoals Kiwa BDA en certificatie instellingen zoals Kiwa Nederland B.V.
Hiermee krijgt u een onafhankelijk advies en technische ondersteuning om de kwaliteit van uw product of dienst te verbeteren.
Middels certificatie kunt u aan derden tonen dat de kwaliteit van uw product of dienst is geborgd door een onafhankelijk instituut.

Processtappen

Advies

Kiwa BDA dak- en geveladvies kunnen u adviseren op het gebied van aardbevingbestendiger bouwen.
Zij kunnen u tevens begeleiden om uw product of bouwproces uiteindelijk te laten certificeren, zodat u aan derden kunt aantonen dat uw product of dienst aan de gestelde voorwaarden voldoet en deze ook wordt getoetst door een onafhankelijke derde partij, zoals Kiwa Nederland B.V.

Meer informatie over de diensten van Kiwa BDA kunt u vinden via www.kiwabda.nl.

Certificatie

Kiwa Nederland B.V. kan de certificatie van uw product, proces of dienst verzorgen. Dit kan op basis van reeds bestaande certificatieregelingen in Nederland, zoals bijvoorbeeld voor constructieve wanden (BRL 1008 Dragende binnen- en buitenwanden), maar dit kan ook middels een nieuw te ontwikkelen regeling die specifiek is toegespitst op uw product of dienst.

Naast certificatie voor de Nederlandse bouwregelgeving, kan Kiwa Nederland B.V. dit tevens verzorgen voor de Europese normen. Kiwa Nederland B.V. is Notified Body voor vele Europese normen en kan dus naast private certificatie regelingen ook CE certificering verzorgen. Meer informatie over CE markering en certificatie kunt u vinden via onze productenpagina “CE markering op bouwproducten”.

Op Europees niveau is Kiwa Nederland B.V. ook nog TAB (Technical Approval Body) en kan een Europees beoordelingsdocument (EAD - European Assessment Document) opstellen. Meer over het opstellen van deze documenten kunt u vinden via onze productenpagina “opstellen van een EAD / ETA”.