Voor wie

Branddetectiebedrijven, Systeembeheerders.

Objecten met hoog risico op brand

De BRL K21014 Aerosol brandblussystemen draadloze communicatie naar alarm managementsysteem beschrijft de Prestatie-eisen en Product-eisen aan het product en omschrijft de eisen welke gesteld worden aan het kwaliteitssysteem van het bedrijf.

Certificatieproces

Certificatie van uw bedrijf op basis van de BRL-K21014 begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijk toelatingsonderzoek. Op basis van een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit beoordeelt Kiwa of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te

stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen van de ‘BRL-K21014 voor Aërosol brandblussystemen met draadloze communicatie naar een alarm management systeem voor brandbeveiliging bij de bron in afgesloten compartimenten waarin elektrische componenten zijn opgenomen’ voldoen.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.