Het Aërosol brandblussysteem moet de te beveiligen omgeving bewaken op brandverschijnselen, deze detecteren en vervolgens communiceren met overige apparatuur in het systeem met als doel alarmeren in een voorfase van de brand, doormelden naar een ontvangststation voor brandmeldingen, blussen in de brandfase en gedurende een vastgestelde periode beheersen.

Het Aërosol brandblussysteem is bestemd om te worden toegepast in o.a onderstaande compartimenten zijnde objectbewaking.

  • Schakelkasten
  • Computers
  • Meterkasten

Hierbij wordt uitgegaan van een standaard projectering voor detectie en voor blussing.

De aanleg van het Aërosol brandblussysteem moet beschreven zijn in de handleiding van de leverancier. De gebruikers moeten door middel van een opleiding door de leverancier worden geïnstrueerd over ontwerp, installatie, oplevering en nazorg. Voor een integraal veiligheidsconcept moet de opleiding in combinatie met deze BRL toegepast worden.
De onderdelen van het systeem moeten ontwikkeld zijn volgens IEC 60721-3-1 en IEC 60721-3-2 en getest zijn volgens 60721-4-1 en IEC 60721-4-2, om opgeslagen en getransporteerd te kunnen worden zonder veranderingen van de eigenschappen of levensduur.

De toepassing is primair bedoeld voor objecten die niet bezetbaar zijn door mensen en vallen onder definitie "niet te bezetten ruimte".

Voor wie

Branddetectiebedrijven, Systeembeheerders.

Objecten met hoog risico op brand

De BRL K21014 Aerosol brandblussystemen draadloze communicatie naar alarm managementsysteem beschrijft de Prestatie-eisen en Product-eisen aan het product en omschrijft de eisen welke gesteld worden aan het kwaliteitssysteem van het bedrijf.

Certificatieproces

Certificatie van uw bedrijf op basis van de BRL-K21014 begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijk toelatingsonderzoek. Op basis van een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit beoordeelt Kiwa of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen van de ‘BRL-K21014 voor Aërosol brandblussystemen met draadloze communicatie naar een alarm management systeem voor brandbeveiliging bij de bron in afgesloten compartimenten waarin elektrische componenten zijn opgenomen’ voldoen.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.