Er zijn twee scopes te weten:

  • Een volledige scope - Transmissiesysteem alarm communicatie
  • Een deel van de scope - Transmissiesysteem kritische communicatie

Voor Wie?

Leveranciers van Alarmcommunicatie netwerken en afnemers.

Wanneer is het nodig?

Het doel van dit schema is om de kwaliteit bij de leveranciers van deze dienst verifieerbaar te maken om dit te terug te kunnen koppelen aan de afnemers. Het streven van dit schema is om aan afnemers inzichtelijk te maken welke dienstverlening in dit toepassingsgebied voldoet aan de eisen. Via dit certificatieschema kan ook automatisch de aantoonbaarheid van de NEN 7512 geregeld worden.

Processtappen

In de BRL-K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken zijn eisen opgenomen waar het systeem aan dient te voldoen, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. Daarnaast zijn er eisen aan het kwaliteitssysteem gesteld. 

Certificatieproces

Certificering van uw bedrijf volgens de BRL-K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering volgens de K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken te behouden.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.