Voor wie?

Voor leveranciers en producenten van antihevelbeveiligingen, tankeigenaren, tankinstallatiebedrijven en producenten van niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties.

Wanneer is het nodig?

Voor gebruik in alle installaties waar hevelwerking in bijvoorbeeld de zuigleiding mogelijk is en de opgeslagen vloeistof milieubedreigend is voor water en bodem. Installatie van antihevelbeveiligingen op stationaire tanks vindt plaats door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL-K903.

Niet stationaire opslag- en afleverinstallaties overeenkomstig BRL-K744 moeten voorzien zijn van een gecertificeerde antihevelbeveiliging. Deze wordt vanaf 2010 aangebracht op iedere gecertificeerde niet stationaire opslag- en afleverinstallatie.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de hiernaast vermelde contactpersoon.