Ga voor het AHHAP-certifi caat met Kiwa!
Wij zijn dé partij voor kwaliteitsbeoordeling en -bewaking in welzijn en zorg. Als onafhankelijke, betrouwbare Partner for Progress voeren we al jarenlang audits uit in de paramedische sector, maar ook voor bijvoorbeeld GGD's, ambulancediensten, apothekers, verpleeg- en verzorgingshuizen en GGZ-instellingen. Zo zijn we sinds het ontstaan van de richtlijn HKZgeaccrediteerd, voeren we audits uit voor de brancheorganisatie voor Zelfstandige Klinieken in Nederland (ZKN) en beoordelingen voor het Samenwerkingsverband van Zorgverzekeraars (CZ, Achmea en Menzis).

Uniek: samenwerking met Qarebase
Kiwa werkt samen met Qarebase, dat al jarenlang apotheken en apotheekhoudende huisartsen ondersteunt bij het opzetten en invoeren van hun kwaliteitssysteem. Uw kwaliteitssysteem wordt opgenomen in de online Qarebase-applicatie. Deze voorziet in de hele PDCA-cyclus met een handboek, meldingen, risicomanagement en indicatoren.

Uw voordelen
• Eén betrouwbare partner voor AHHAP én andere relevante certifi caten en keurmerken.
• Audit inclusief ondersteuning via Qarebase tegen een scherp tarief.
• Audit deels 'op afstand' – effi ciënt en effectief!
• Optimale begeleiding en ontzorging.
• Alles in één – wel zo gemakkelijk!

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een offerte ontvangen? Neemt u dan contact op met:

Debbie Groenendaal
088 998 4907
SalesHenC@kiwa.nl