Voor wie?

Iedereen die actief is in het beheer van de buitenruimte heeft te maken met Asset Management, van de beheerder tot aan het management en het bestuur. De belangrijkste beheerders van de openbare ruimte in Nederland zijn de overheden (het Rijk, de provincies en de gemeenten). De beheerders in Nederland zijn allemaal in meer of mindere mate bezig met het maken van de overstap naar een vorm van Asset Management. 

Wanneer is het nodig?

Het beheer van de publieke buitenruimte richt zich op het optimaal inzetten van de publieke middelen, rekening houdend met beleid, budget en risico’s. Elementen uit het Asset Management bieden perspectief bij het zoeken naar de balans tussen risico’s, prestaties en budget. De invoering is echter intensief en legt een grote druk op de beherende organisatie. 

Processtappen?

De eerste stap naar Asset Management is inzicht krijgen in de te beheren assets en de bijbehorende eigenschappen. Weet wat je beheert. Een tweede stap is het inzichtelijk maken van de waarde van de assets, de risico’s en de budgetten die beschikbaar zijn om de waarde van de assets in stand te houden. In de stappen hierna moet Asset Management verweven worden met de beheerorganisatie. Alle neuzen dezelfde richting op.

Waarom Kiwa KOAC?

De invoering van Asset Management is intensief en legt een grote druk op de beherende organisatie. Met name de eerste stappen, het op orde brengen van het areaal, zijn zwaar.
Kiwa KOAC kan u hierbij ondersteunen. Door middel van inventarisaties en databeheer zorgen wij er voor dat alle informatie over uw assets eenvoudig beschikbaar komt voor degene die ermee aan de slag gaat. Met Gisib is het vervolgens mogelijk om voor de assets integrale planningen en calculaties te maken zodat een juiste afweging tussen risico, prestatie en kosten gemaakt kan worden. Met het integrale beheersysteem Gisib leggen wij de basis van de invoering van Asset Management.