Kiwa Technology kan ondersteuning bieden bij het implementeren van RBAM aan beheerders van buisleidingen, zoals bijvoorbeeld gasdistributiebedrijven, waterschappen en warmtebedrijven.

Het besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) legt verplichtingen op aan exploitanten van buisleidingen van gevaarlijke stoffen. Buisleidingbeheerders moeten aan kunnen tonen dat ze aan de technische en organisatorische zorgplicht voldoen. De methodologie van de NTA 8000 maakt dit concreet en wordt geaccepteerd door de VROM-inspectie.

Ook zonder een verplichting is het zeer aan te raden om met een gestructureerde aanpak uw asset management uit te voeren. Zo is het een uitstekend middel voor een continu verbeterproces binnen uw organisatie. Kiwa Technology kan u hierbij helpen.

Als u wilt verbeteren, is het eerst nodig om te weten waar uw sterke en uw zwakke punten liggen. Daarom begint het adviestraject in veel gevallen met een GAP analyse. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre uw bedrijfsspecifieke Risico Management Systeem voldoet aan de eisen van de desgewenste norm (zoals de NTA 8000). Hierna kunnen we u gericht adviseren in en begeleiden met het uitvoeren van verbeterstappen. Ook als u al voldoet aan de norm, kunnen wij u verder helpen om uw RBAM nog verder te ontwikkelen.

Ervaring en kennis

De NTA 8000 methode is nieuw, daarom kunnen we hiervoor nog geen referentieprojecten vermelden. Wel heeft Kiwa Technology veel ervaring met de aanverwante standaarden NTA 8120 en PAS 55. Bij meerdere netwerkbedrijven heeft Kiwa Technology zijn meerwaarde bewezen bij de begeleiding van het invoeren, beoordelen en/of verbeteren van het Risico Management systeem en RBAM systeem.