De precieze inhoud van de evaluatie en de eventuele testen hangt af van de normen die op uw apparaat van toepassing zijn. Om hier inzicht in te krijgen kunt het best contact opnemen met één van onze medewerkers. Wij sturen u dan een formulier waarop u de relevante zaken kunt aangeven waarna wij een test en tijdplan voor u kunnen opstellen.

Certificering productiestroom

Nadat uw apparaat gecertificeerd is, moet in de meeste situaties ook uw productiestroom gecertificeerd worden. Wij stellen dan vast of de productiestroom producten levert conform het eerder gecertificeerde model. Wij noemen dit systeemcertificatie, een belangrijk onderdeel van de ATEX-richtlijn 114 (2014/34/EU). 

Kiwa ExVision kan dus ook uw productiekwaliteitssysteem certificeren, waarbij wij er vanuit gaan dat u al een kwaliteitssysteem volgens ISO 9000 heeft. De audits van Kiwa ExVision richten zich dan uitsluitend op de vakinhoudelijke aspecten van explosieveiligheid. De audit wordt doorgaans uitgevoerd door één vakdeskundige assessor. Certificatie onder de ATEX Richtlijn (2014/34/EU) bestaat dus meestal uit een combinatie van een EU-Type onderzoek met productie kwaliteitsborging.

Er zijn ook andere variaties mogelijk, afhankelijk van uw situatie. Wanneer u bijvoorbeeld slechts één of enkele product(en) of syste(e)m(en) maakt, is er geen sprake van een ‘productiestroom’. Daarvoor zijn andere oplossingen. Voor bepaalde andere productcategorieën kunt u als fabrikant zelf verklaren aan de essentiële eisen van ATEX 114 te voldoen. Een vereiste is dan dat het Technisch Constructie Dossier (TCF) van uw product wordt bewaard door een Notified Body onder de ATEX 114. Kortom, voor aanvang van een certificatieproces moet precies duidelijk zijn welk pad voor u het meest passend is. Wij adviseren u hier graag verder over.

Testfaciliteiten

Omdat Kiwa ExVision de doorlooptijd van uw project volledig in eigen hand wil houden, beschikken wij op onze locatie in Apeldoorn over een volledig uitgerust ATEX/IECEx testlaboratorium. Hier kunnen wij vrijwel alle noodzakelijke testen zelf uitvoeren. Onze belangrijkste testopstellingen zijn:

  • Twee proefopstellingen waarmee met behulp van gasmengsels de explosieveiligheid van behuizingen vastgesteld kan worden;
  • Vonkbeproevingsopstelling voor de beoordeling van intrinsiek veilige stroomkringen;
  • IP testfaciliteiten (water en stof);
  • Opstelling voor impactproeven
  • Diverse klimaatkamers, ovens en vriezers voor duurproeven, temperatuurmetingen en thermische schoktesten;
  • Diverse apparatuur voor analyse van de elektronica en/of de mechanica van uw producten.