Elke werkgever dient een BHV'er in de organisatie aan te stellen, in kleine organisaties kan de werkgever zelf BHV'er zijn. Het aantal BHV'ers in een organisatie hangt af van de RI&E. Echter, beter te veel BHV'ers dan te weinig! In het geval van calamiteiten betaalt persoonscertificering zichzelf terug.

Er zijn veel BHV-opleiders in Nederland. Hoe weet u of u of uw medewerker een kwalitatief goed certificaat in handen heeft?

Kiwa reikt het persoonscertificaat BHV uit als de kandidaat met goed gevolg een examen bij een door Kiwa geaccepteerde exameninstelling heeft afgelegd. Het examen is dan gebaseerd op de in het certificatieschema genoemde eindtermen. Het certificatieschema en vakbekwaamheidseisen worden zonodig bijgesteld door het College van Deskundigen Bedrijfshulpverlening.

NVB
Pr. Bernhardweg 21
7241 DH Lochem
Tel: 0573- 5255980
Fax: 0573-255980
E-mail: info@nvb-bhv.nl
Internet: http://www.nvb-bhv.nl/

Bureau Toetsing Persooncertificatie
Benedeneind zz 447
3405 CR Benschop
Tel: 06-21843152
E-mail: info@btpcertificatie.nl
Internet: http://www.btpcertificatie.nl/

Quinton Brandveiligheid BV
Weg en Bos 4-6
2661 DH Bergschenhoek
Tel: 010-5299282
Fax: 010- 5299742
E-mail: info@quinton-brandveiligheid.nl
Internet: http://www.quinton-brandveiligheid.nl/

Trigon (voor examinering Docent Bedrijfshulpverlening)
Doornseweg 12
3947 ME Langbroek
Tel: 0343-515753
E-mail: info@trigon-training.nl
Internet: www.trigon-training.nl


Kiwa geeft certificaten af voor de volgende niveaus:

  • Bedrijfshulpverlener Basis
  • Bedrijfshulpverlener Basis Plus
  • Hoofd bedrijfshulpverlener (Strategisch Hoofd Bedrijfshulpverlener)
  • Coördinator (Operationeel Hoofd Bedrijfshulpverlening)
  • Ploegleider
  • Beheerder Brandmeldinstallaties
  • Docent BHV 

Het certificaat is drie jaar geldig. In die drie jaar dient de certificaathouder jaarlijks zijn/haar vakbekwaamheid op peil te houden middels herhalingsoefeningen. Indien hij/zij voldoet aan de eisen, wordt het certificaat met drie jaar verlengd.

Hierdoor voldoet de door Kiwa gecertificeerde BHV'er aan de (huidige) eisen die gesteld worden met betrekking tot kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Er bestaat nu ook de mogelijkheid uw opleiding te laten erkennen aan de hand van de beoordelingsrichtlijn Externe opleiders. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

De volgende organisaties zijn erkend volgens de gestelde richtlijn: het beoordelingsdocument Externe opleiders. De opleiding wordt jaarlijks getoetst: voldoet hij aan de eisen, dan wordt het Kiwa Keurmerk Erkende Opleiding uitgereikt. Een garantie dat de opleiding van goede kwaliteit is.

Erkend voor de opleidingen Basis BHV, Coördinator BHV en Ploegleider BHV:

MIB Opleiding en Training
Postbus 18
3405 ZG Benschop
Tel: 0182-307307
E-mail: info@mib-benschop.nl
Internet: www.mib-benschop.nl

Erkend voor de opleidingen Basis BHV en Ploegleider BHV:

BHV Nederland
Bredewater 16
2715 CA Zoetermeer
Tel: 085-2014733
E-mail: customersupport@BHVNederland.nl
Internet: www.bhvnederland.nl