Voor wie?

Bedrijven die basis ontwerpen / PvE’s maken voor brandbeveiligingsinstallaties.

Bedrijven kunnen voor een of meerdere van de volgende deelgebieden worden gecertificeerd:

 • Deelgebied 1. PvE Installatietechnische voorzieningen
 • Deelgebied 1.1 Basis Ontwerp Brandmeldinstallatie
 • Deelgebied 1.2 Basis Ontwerp Ontruimingsalarminstallatie
 • Deelgebied 1.3 Basis Ontwerp Rookbeheersingsinstallatie
 • Deelgebied 1.4 Basis Ontwerp Sprinklerinstallatie
 • Deelgebied 1.5 Basis Ontwerp Watermistinstallatie
 • Deelgebied 1.6 Basis Ontwerp Blusgasinstallatie
 • Deelgebied 1.7 Basis Ontwerp Aerosol Brandblusinstallatie
 • Deelgebied 1.8 Basis Ontwerp Zuurstofreductieinstallatie
 • Deelgebied 1.9 Basis Ontwerp Brandweerlift
 • Deelgebied 1.10 Basis Ontwerp Droge Blusleiding
 • Deelgebied 1.11 Basis Ontwerp Bluswatervoorzieningen
 • Deelgebied 1.12 Basis Ontwerp Noodverlichting en vluchtrouteaanduidingen
 • Deelgebied 1.13 Basis Ontwerp Brandslanghaspel
 • Deelgebied 1.14 Basis Ontwerp Blustoestellen

Wanneer is het nodig?

Een goedwerkende installatie, bv een brandmeld- of sprinklerinstallatie, begint met het vaststellen van de eisen. De dienst, het opstellen van een Programma van Eisen voor installatietechnische voorzieningen voor bouwwerken op het gebied van brandveiligheid, kan nu onder certificaat geleverd worden.

Door in de ontwerpfase van een gebouw al de deskundigheid op brandveiligheid in te brengen worden onderstaande doelstellingen bereikt:

 • Minder faalkosten tijdens ontwerp en realisatie;
 • Meer preventieve brandveiligheid kennis in het proces van de ontwerper en de bouwer;
 • Deskundige ondersteuning van de gebruiker ten aanzien van ontwerpers, bouwers en overheid;
 • Verantwoordelijkheid in het proces plaatsen

Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven.

Processtappen

Het schema stelt o.a. eisen aan het kwaliteitssysteem, zoals personeel, competenties, doelen en ook aan het product het ‘Basis Ontwerp’.

Certificatieproces

Certificering van uw bedrijf als erkend basisontwerp opsteller op basis van de BRL K21027 begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering als Basisontwerp Opsteller o.b.v. de BRL K21027 wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering voor Basisontwerp Opsteller te behouden.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.