Belangrijk voor een passende offerte en een soepel lopend proces zijn drie zaken:

  1. Vooraf moet bij Kiwa BDA helder zijn wat de toepassing van uw product of systeem is (omstandigheden en randvoorwaarden);
  2. Het bij Kiwa BDA bekend zijn van alle bijkomende of secundaire onderdelen;
  3. Werken met een effectief kwaliteitsbeheerssysteem.

Een beoordelingsproces bestaat uit de volgende stappen:

  • Controle van de productie of assemblage (aangeduid met FPC, Factory Production Control);
  • Bezoeken aan de productielocatie en projecten in uitvoering;
  • Testwerk (indien noodzakelijk);
  • Opstellen van het BDA Agrément.

Neem alvast kennis van de inhoud van de volgende belangrijke documenten:

  • Kiwa BDA Guideline-BDA Agrement version 20150630;
  • Kiwa BDA Policy non accredited organisations;
  • Kiwa BDA Policy witnessing.


Vertrouw op onze expertise, ervaring en kwaliteit om vooruitgang te boeken met uw product of systeem. Al bijna 40 jaar heeft Kiwa BDA kennis vergaard over gevels en daken. Onze kwaliteit blijkt uit een relatief snel proces, toegankelijke communicatie en zo laag mogelijke kosten voor de testen. We kunnen u verder ontzorgen door testen uit te voeren in ons eigen laboratorium Kiwa BDA Testing of in andere Kiwa-laboratoria.

Voor informatie over de Nederlandse markt belt u +31 183 66 96 90 of stuurt u een e-mail naar groep@bda.nl.