Een BDA Agrément® kan betrekking hebben op een bouwproduct of een systeem (samenstelling van bouwproducten) die, zowel in nieuwbouw- als in renovatieprojecten, worden toegepast in buitengevels, hellende en platte daken, vloeren en kelders en andere ondergrondse bouwwerken. Bouwproducten of systemen worden hiervoor uitgebreid beoordeeld door het Kiwa BDA Expert Centre, het onafhankelijke ingenieursbureau op het gebied van dak- en gevelconstructies.

Beoordelingsaspecten BDA Agrément®

De belangrijkste punten van een beoordeling in het kader van een BDA Agrément hebben betrekking op thermische prestaties, constructieve eisen en prestaties (bijvoorbeeld windweerstand), condensatie en waterdichtheid, risicogedrag in relatie tot brand, duurzaamheid en andere aspecten afhankelijk van het bouwproduct of systeem dat is beoordeeld met betrekking tot specifieke normen. Ook worden in een BDA Agrément® alle relevante technische informatie en eventuele detailtekeningen opgenomen.

Een BDA Agrément bevat in ieder geval de volgende beoordelingsaspecten:

  • Toepassingsvoorwaarden;
  • Referenties;
  • Onafhankelijk vastgestelde product- of systeemgegevens;
  • Overige product- of systeemgegevens;
  • Aandachtspunten voor de ontwerper;
  • Aandachtspunten bij de verwerking/verwerkingsrichtlijnen;
  • Toetsing aan de bouwregelgeving.

Laboratoriumonderzoek

Het Expert Centre stelt vooraf een voorstel op voor een testprogramma voor het vaststellen van de relevante, karakteristieke eigenschappen van het bouwproduct of systeem. Wanneer er voor een bouwproduct of voor verschillende onderdelen van het systeem relevante KOMO Kwaliteitsverklaringen of Prestatieverklaringen (DoP’s) met onderliggende testrapporten beschikbaar worden gesteld, zal het Expert Centre deze documenten meenemen in de beoordeling.

Praktijkonderzoek

Naast bepaalde producteigenschappen wordt de functionaliteit bepaald door de verwerking van het bouwproduct of systeem in een nieuwbouw- of renovatieproject. Om de functionele eigenschappen van een bouwproduct of systeem in de praktijk in kaart te brengen en te verifiëren, moeten er minimaal drie werken worden bezocht (waarvan bij voorkeur minimaal twee in uitvoering). Voor de beoordeling moeten bovendien vooraf de verwerkingsvoorschriften van het bouwproduct of systeem beschikbaar worden gesteld.

Meer info en offerte

Wilt u meer weten over een BDA Agrément® en de toegevoegde waarde daarvan?  Wij vertellen u er graag meer over! Neem contact met ons op via  +31 (0)18 366 9690 of groep@bda.nl. Heeft u interesse in een offerte voor een BDA Agrément®? Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar groep@bda.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!