Om een goed oordeel te kunnen geven over de conditie van de gevelconstructie worden naast een visuele beoordeling de samenstelling van de gevel, de kwaliteit en de conditie van de verschillende materiaallagen en de bevestigingswijze vastgesteld en beoordeeld.

Door Kiwa BDA Testing (keuringsinstituut) kunnen de materialen worden onderzocht waardoor een nauwkeurige inschatting kan worden gemaakt over de resterende levensduur.
Om het comfort van het project te kunnen verbeteren of het energieverbruik te reduceren kunnen bouwfysische berekeningen worden uitgevoerd om de thermische en hygrische aspecten vast te stellen. Op deze wijze kan beoordeeld worden of aanvullend isoleren interessant kan zijn.
De resultaten van het onderzoek worden in een rapport vastgelegd, aangevuld met een fotoreportage. De aanbevelingen betreffende het uit te voeren onderhoud worden afgestemd op de in het Bouwbesluit vastgelegde eisen en de desbetreffende NEN normen.

Aanbestedingen

BDA Geveladvies kan na het uitbrengen van advies de herstelwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden of renovatie beschrijven in een technische omschrijving of bestek en de aanvullende werkzaamheden voor de aanbesteding verzorgen. Hiervoor kunnen de volgende onderdelen worden opgesteld:

  • Opstellen bestek of technische omschrijving;
  • Offerteaanvragen;Verzorgen aanwijzing en opstellen proces verbaal;
  • Beoordelen offertes en gunningsadvies;
  • Aanbesteding;
  • Bouwbegeleiding.