Werkwijze

Door de combinatie van de ruime praktische ervaring en de gedegen theoretische kennis van de inspecteurs kunnen knelpunten op de bouwplaats snel worden onderkend en opgelost. Onderdeel van de inspecties is tevens het signaleren en voorkomen van onveilige situaties.

De resultaten van de inspecties worden vastgelegd in korte goed leesbare inspectierapporten waarin onder andere de stand van het werk, afspraken tussen partijen worden vastgelegd en aanbevelingen worden gedaan.

Directievoering

De mogelijkheid bestaat om de uitvoeringsinspecties uit te breiden tot volledige directievoering. De coördinatiewerkzaamheden bestaan onder andere het verzorgen van meer- en minderwerk, het bijwonen van bouwvergaderingen en verslaglegging hiervan, algemene coördinerende taken zoals toetsing voortgang en planning en technische controle betalingstermijnen.

Over de mogelijkheden voor de begeleiding van projecten kunnen wij u geheel vrijblijvend nader informeren.