Beloopbaarheid

Met deze onderzoeksmethode wordt bepaald of isolatieproducten voldoende weerstand bezitten tegen de krachten die er rechtstreeks op worden uitgeoefend gedurende het aanbrengen, de verwerking, het gebruik en het onderhoud, veroorzaakt door voetgangers. Met de onderzoeksresultaten is het mogelijk de producten in te delen in bepaalde beloopbaarheidsklassen.

De testcondities zijn:

  • aandrukbelasting : 750 N;
  • draaibelasting : 250 N;
  • aantal cycli : afhankelijk van de beoogde klasse;
  • het onderzoek wordt uitgevoerd met EPDM-dakbaan op een omkaderd proefstuk.

Na het aanbrengen van de belasting wordt nagegaan in welke mate de dikte en de druksterkte of drukspanning van de isolatieplaat afnemen.

Begaanbaarheid

Deze test bepaalt het gedrag van isolatie onder gelijkmatig verdeelde statische belasting en verhoogde temperatuur. De test bestaat uit meten van de indrukking van de isolatie onder specifieke belasting en temperatuur, afhankelijk van de beoogde toepassing van het dakbedekkingssysteem.

Referenties

UEAtc directive M.O.A.T. No. 50
BRL 1309