Door het monitoren van de indicatoren krijgt u een objectief beeld over de prestaties van uw bedrijfsvoering en de ontwikkeling die u doormaakt met betrekking tot de gevormde doelstellingen.

Een zeer inzichtelijke manier om uw prestaties in beeld te brengen is het benchmarken of vergelijken van uw indicatoren met de indicatoren van andere bedrijven. Uiteindelijke doel van een benchmark is het beheersen en verbeteren van de processen van uw organisatie die gekenmerkt worden door deze indicatoren. Hierdoor kunt u uw doelstellingen snel en efficiënt bereiken.

Er kunnen verschillende soorten benchmarks worden uitgevoerd

• (Technische) procesafdeling binnen netwerkbedrijf of tussen bedrijven/landen
• Asset management activiteiten en afdelingen binnen bedrijven of tussen bedrijven/sectoren/landen
• Risk Based Asset Management activiteiten tussen bedrijven/sectoren/landen
• Risico management activiteiten tussen bedrijven/sectoren/landen

Benchmarking kan gebruikt worden om een vergelijking te maken tussen uw bedrijf en andere bedrijven binnen of buiten de eigen sector en in eigen land en daarbuiten.

Ook kunnen interne benchmarks worden gedaan voor een vergelijking tussen afdelingen of units. Benchmarks kunnen ook een gezonde competitie bewerkstelligen. Benchmarks in het algemeen leiden tot een beter inzicht in en een algehele verbetering van uw organisatie. Vaak vertaalt zich dit in efficiëntie- en effectiviteitsverbeteringen en daarmee de winstgevendheid.

In samenwerking met u kan Kiwa Technology de doelstellingen en de indicatoren (KPI’s) van uw relevante processen vergelijken binnen de benchmark. Daaropvolgend kan Kiwa Technology in samenwerking met u doelstellingen, KPIs en het datamanagement proces dat ondersteuning geeft, op een efficiënte en transparante manier aanpassen of aanvullen/opzetten.

Afhankelijk van de scope van de benchmark

 • Identificeren van doelstellingen en Key Performance Indicatoren (KPIs).
 • Verzamelen van de bijbehorende data.
 • Vergelijken van deze data met de doelstellingen en KPIs van andere bedrijven/sectoren/landen.
 • Analyse van de uitkomsten.
 • Opstellen van verbetervoorstellen.
 • Implementatie van verbetervoorstellen.

Doelgroepen

 • Assetmanager
 • Assetspecialist
 • Risicospecialist
 • Risicomanagers
 • Specialist algemeen
 • Kwaliteitsmedewerker
 • (interne) Auditer
 • KAM coördinatoren
 • Afdelingsmanagers