Bij de oplevering van een nieuw gasmeetstation wordt een “Factory Acceptance Test” (FAT) uitgevoerd bij de leverancier. Op de definitieve locatie van het station wordt een “Site Acceptance Test” (SAT) uitgevoerd. De SAT kan worden uitgevoerd voor zowel nieuwe als bestaande gasmeetsystemen. Het is van belang dat een onafhankelijke “derde” partij, zoals Kiwa, de diverse testen uitvoert. Het resultaat van deze testen is de afgifte van een “Declaration of Conformity” die voor het complete gasmeetstation wordt afgegeven.

Kiwa is een onafhankelijke partij die kennis en ervaring heeft op dit specifieke gebied en de betreffende testen of beoordelingen kan uitvoeren. Uiteindelijk zal een gasmeetstation worden opgeleverd dat voldoet aan de betreffende specificaties en waarbij het getransporteerde gasvolume en de getransporteerde energie een hoge nauwkeurigheid, ofwel minimale onzekerheid hebben.

Kiwa kan als onafhankelijke en deskundige derde partij arbitreren in het geval van een dispuut tussen gasleverancier en gasafnemer. Een dispuut kan ontstaan bij onacceptabele meetverschillen en/of onzekerheid in gasvolume en energie, die zijn vastgesteld in een fiscaal gasmeetstation.

De uitvoering van de beoordeling van het fiscale gasmeetstation bevat de volgende werkzaamheden, in chronologische volgorde:

  • Beoordeling ontwerp gasmeetstation
  • Uitvoering van Factory Acceptance Test (FAT) bij de leverancier volgens een vooraf afgestemd testprotocol. Onderdelen van dit protocol zijn onder andere controle ontwerp meetskid, controle kalibratiecertificaten fiscale apparatuur, controle berekening aardgasparameters in Flow Computer en FAT on-line gaschromatograaf.
  • Uitvoering van Site Acceptance Test (SAT) op de definitieve locatie volgens een voorafgaand afgestemd testprotocol. Onderdelen van dit protocol zijn controle fiscale druk- en temperatuurtransmitters, controle bedrading (communicatie-check), SAT on-line gaschromatograaf, controle flowmeters en bepaling van de meetnauwkeurigheid (ofwel meetonzekerheid) in gasvolume en energie.
  • Schrijven validatierapport
  • Uitgifte van ‘Declaration of Conformity’ voor het complete fiscale gasmeetstation