Als u deel wilt nemen aan het Beter Leven Keurmerk moet u zich eerst aanmelden bij de Stichting Beter Leven. Bent u veehouder ? Dan gaat dit via een zogenaamde ketenregisseur. Dit is meestal uw eierpakstation, de slachterij, uitsnijderij of vleesverwerker. Zodra de Stichting Beter Leven uw aanmelding goed heeft gekeurd kunnen wij de controle voor certificering inplannen.

Klik hier voor de criteria voor de diverse keurmerken.
Klik hier voor het register van primaire bedrijven.
Klik hier voor het register van slachterijen, pakstations, uitsnijderijen, retail en verwerking.

Voorwaarden

Voorwaarde voor primaire bedrijven om deel te nemen aan het Beter Leven keurmerk is het werken in ketens en deelname aan een privaat kwaliteitssysteem zoals bijvoorbeeld IKB. Wij richten de controles zo efficiënt mogelijk in, daar waar mogelijk voeren we "combi bezoeken" uit. Dit betekent dat in één bezoek verschillende kwaliteitssystemen gecontroleerd kunnen worden (IKB, Varken van Morgen, KAT etc.)

Voor meer informatie en voor de actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.