Indien veehouders deel willen nemen aan het Beter Leven keurmerk, dienen ze contact op te nemen met het eierpakstation, de slachterij, de uitsnijderij of de vleesverwerker voor aanmelding bij de Stichting Beter Leven Kenmerk. Na acceptatie van de aanmelding door de Stichting Beter Leven Kenmerk kan Kiwa VERIN de controle en certificatie verzorgen voor de verschillende keurmerken.

Klik hier voor de criteria voor de diverse keurmerken.
Klik hier voor het register van primaire bedrijven.
Klik hier voor het register van slachterijen, pakstations, uitsnijderijen, retail en verwerking.

Voorwaarde voor primaire bedrijven om deel te nemen aan het Beter Leven keurmerk is het werken in ketens en deelname aan een privaat kwaliteitssysteem. Om de kosten voor de controles zoveel mogelijk te beperken kunnen de controles op het Beter Leven keurmerk gecombineerd worden uitgevoerd met de controles in het kader van het kwaliteitsystemen IKB en KAT (pluimveehouderij).

Voor meer informatie en voor de actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.