Dit schema brengt alle producten en diensten die in de keten van deze vorm van beveiliging een rol spelen in beeld, verbindt deze met elkaar en maakt het mogelijk dat de serviceprovider, die voor de totaalbeveiliging verantwoordelijk kan en wil zijn en bij voortduring aan gestelde eisen voldoet, continuïteit in kwaliteit van de totale dienstverlening kan bieden aan opdrachtgevers die mobiele objecten of personen willen laten beveiligen.

Dit schema hangt samen met de volgende onderwerpen:

  • Transportveiligheid op basis van de TAPA eisen
  • De norm ISO 28000 aangaande transportsecurity
  • Het certificatieschema Particuliere Alarmcentrales
  • De norm EN 50518 voor Monitoring- en Alarmcentrales

Het schema Beveiliging mobiele objecten en personen is voor zover het voertuigen betreft de verbindende schakel tussen de twee genoemde regelingen. Diefstal van auto’s is dagelijkse aan de orde. Met een goed tracking en tracing-systeem kan een Particuliere Alarmcentrale een gestolen auto volgen. Wanneer de auto getraceerd is wordt door de Alarmcentrale de politie ingeschakeld om met als doel alarmopvolging te realiseren.

Het schema “Mobiele Beveiliging” geeft ook invulling aan het beveiligen van personen. Hierdoor is het mogelijk geworden om ook beveiliging van personen gecertificeerd te krijgen. De apparatuur die gebruikt wordt voor deze toepassing, moet gecertificeerd worden volgens dit certificatieschema. De apparatuur is uitgerust met een noodknop om een alarmsignaal af te geven aan de alarmcentrale en een meeluister mogelijkheid voor de centralist in de meldkamer. Hierdoor kan onder certificaat de beveiliging van belangrijke personen, criminelen en alleenwerkers ingevuld worden. De toepassing van het beveiligen van alleenwerkers is ook breed, het gaat hierbij om mensen die op afgelegen locaties alleen moeten werken of het gaat hier om mensen die op locatie moeten werken waarbij op agressie aanzienlijk is.

Voor wie?

Aanbieders van beveiligingsdiensten, deze Service Providers maken hiermee aantoonbaar dat de diensten op het gebied van Tracking & Tracing voldoen aan de maatstaven.

Wanneer is het nodig?

Dit schema brengt alle producten en diensten die in de keten van deze vorm van beveiliging een rol spelen in beeld, verbindt deze met elkaar en maakt het mogelijk dat de Service Provider, die voor de totaalbeveiliging verantwoordelijk kan en wil zijn en bij voortduring aan gestelde eisen voldoet, continuïteit in kwaliteit van de totale dienstverlening kan bieden aan opdrachtgevers die mobiele objecten of personen willen laten beveiligen.

Processtappen

Hoofdstuk 2 omschrijft de eisen aan de beveiliging. Zo worden er eisen gesteld aan de beveiliging van het voertuig, aan de Particuliere Alarmcentrale voor de ontvangst en verwerking van alarmmeldingen, aan de realisatie van draadloze datatransmissie, aan de ontvangst van alarmmeldingen en de alarmopvolging.

Hoofdstuk 3 omschrijft de eisen aan het kwaliteitssysteem. Waaronder de eisen vallen tav het personeel, bedrijfsprocessen en werkinstructies.

Certificatieproces

Certificatie begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijk toelatingsonderzoek. Op basis van een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit beoordeelt Kiwa of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.