Voor wie?

Gemeenten, gebruikers/eigenaren van gebouwen, brandweer, toezichthouders, opnamebedrijven en ingenieursbureau's.

Wanneer is het nodig?

Indien men een gebouw onafhankelijk en deskundig wil laten toetsen op brandveiligheid. De BRL-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB)’ heeft als doel om eigenaren en/of gebruikers van bouwwerken de mogelijkheid te geven om zich onafhankelijk en deskundig te laten toetsen op het brandveilige gebruik van hun bouwwerk.

Processtappen

Hoofdstuk 4 van de BRL-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken’ omschrijft de Proceseisen en bepalingsmethoden. Hierin staan de processtappen omschreven van input tot de uiteindelijke afgifte van het certificaat.

Hoofdstuk 5 omschrijft de eisen aan het kwaliteitssysteem, waar onder andere onder vallen de kwalificaties van het personeel, de interne audits, beheersing van documenten, registraties en klachtenafhandeling.

Certificatieproces

Certificatie van uw bedrijf op basis van de BRL-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken’ begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijk toelatingsonderzoek. Op basis van een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit beoordeelt Kiwa of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te
stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen van de BRL-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken’ voldoen.

voor erkende bedrijven klikt u hier

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.