Elk bedrijf dient een BHV'er in dienst te hebben, in kleine organisaties kan dit de werkgever zelf zijn

Het aantal BHV'ers in een organisatie is afhankelijk van de opgestelde RI&E.

Er zijn veel BHV-opleiders in Nederland. Hoe weet u of u of uw medewerker een kwalitatief goed certificaat in handen heeft?

Kiwa reikt het persoonscertificaat BHV uit als de kandidaat met goed gevolg een examen bij een door Kiwa geaccepteerde exameninstelling heeft afgelegd. Het examen is dan gebaseerd op de in het certificatieschema genoemde eindtermen. Het certificatieschema en vakbekwaamheidseisen worden zonodig bijgesteld door het College van Deskundigen Bedrijfshulpverlening.

Kiwa geeft certificaten af voor de volgende niveaus:

  • Bedrijfshulpverlener Basis
  • Bedrijfshulpverlener Basis Plus
  • Hoofd bedrijfshulpverlener (Strategisch Hoofd Bedrijfshulpverlener)
  • Coördinator (Operationeel Hoofd Bedrijfshulpverlening)
  • Ploegleider
  • Beheerder Brandmeldinstallaties
  • Docent BHV (nieuw gestart in 2016!)

Het certificaat is drie jaar geldig. In die drie jaar dient de certificaathouder jaarlijks zijn/haar vakbekwaamheid op peil te houden middels herhalingsoefeningen. Indien hij/zij voldoet aan de eisen, wordt het certificaat met drie jaar verlengd.

Hierdoor voldoet de door Kiwa gecertificeerde BHV'er aan de (huidige) eisen die gesteld worden met betrekking tot kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Indien u examen doet bij een door Kiwa erkende examenorganisatie en dit examen met een positief resultaat afsluit, krijgt u een Kiwa persoonscertificaat. Hier vindt u de aangesloten examenbureaus.