Arbodienst, interventie- en/of re-integratiebedrijf. Tevens is het keurmerk bedoeld voor aanbieders van inburgeringscursussen.

Indien u zich wilt onderscheiden op het gebied van kwaliteit voor uw opdrachtgevers. Wellicht vraagt een opdrachtgever (denk aan UWV of gemeenten) ernaar.

De Stichting Blik op Werk heeft een raamcontract afgesloten met Kiwa om audits uit te voeren conform de eisen van het Blik op Werk Keurmerk. Naast de “resultatenaudits” zullen wij ook de “cliëntenaudits” graag verzorgen.

De keurmerkcyclus ziet er als volgt uit:

  • Jaar 1: Resultatenaudit en tevredenheidsonderzoek
  • Jaar 2: Resultatenaudit en cliëntenaudit (gecombineerd)
  • Jaar 3: Resultatenaudit en tevredenheidsonderzoek
  • Jaar 4: Resultatenaudit

In de te downloaden leaflet vindt u een uitgebreid overzicht. Verder is alle informatie op de site van Blik op Werk te vinden. www.blikopwerk.nl

Voor dienstverleners die lid zijn van OVAL, verzorgen wij ook deze kwalitetistoets in combinatie met de audits van Blik op Werk.

Blik op Werk

Keurmerk Inburgeren

Richtlijn Arbodiensten

OHSAS

Arbodiensten

reintegratie

UWV