Bij nieuwe tankinstallaties wordt deze bepaling door de Kiwa gecertificeerde tankinstallateurs uitgevoerd binnen het proces certificaat BRL-K903.
Bij bestaande installaties wordt de bodemweerstand bepaald door de inspectie instelling tijdens de 10- of 15 jaarlijkse herkeuring overeenkomstig AS SIKB 6800, protocol 6811.

Ondergrondse objecten zoals tanks en leidingen worden primair beschermt tegen uitwendige corrosie door een coating. Deze coating kan bestaan uit epoxy, PE en bitumen.
Op het moment dat de specifieke elektrische bodemweerstand lager is dan 100 ohm.meter kan onder invloed van de bodem door de aanwezige zeer kleine porieën in de bekleding het staal corroderen. Door het aanbrengen van een kathodische bescherming wordt het staal secundair beschermt tegen uitwendige corrosie.