In versie 3 van de BRL K21024 Security and Safety of Construction Sites worden drie scopes beschreven:

Scope 1Scope 2Scope 3
Leveren en onderhouden van tijdelijke elektronische beveiligingssystemen voor bouwplaatsen en terreinen.Leveren en onderhouden van tijdelijke toegangs-controlesystemen voor bouwplaatsen en terreinenLeveren en onderhouden van tijdelijke brandmeld- en/of ontruimingsystemen voor bouwplaatsen en terreinen

Scoop 1 tijdelijke elektronische beveiligingssystemen
Met elektronische beveiligingssystemen worden videobewakingssystemen en inbraak- en overvalsystemen bedoeld. De beveiliging van bouwplaatsen / terreinen worden verdeeld in 4 niveaus:

 • Niveau 1 - Doel is detectie bij de binnenkomst in een beveiligd gebouw
 • Niveau 2 - Doel is aanvullende detectie bij een aanval aan de buitenzijde van het beveiligde gebouw
 • Niveau 3 - Doel is aanvullende detectie bij kritieke objecten op het beveiligde deel van het terrein (object detectie)
 • Niveau 4  - Doel is aanvullende detectie bij binnenkomst van het beveiligde terrein (periferie detectie)

Scoop 2 tijdelijke toegangscontrolesystemen
Voor toegangscontrole zijn er 3 niveaus.

 • Niveau 1  - toegangscontrole laag risico (Grade 2)
  Omvang: controle van in en uitgaand personeel en goederen
 • Niveau 2 - toegangscontrole hoog risico (Grade 3)
  Omvang: tegengaan van illegale arbeid, screening van medewerkers, controle op het krijgen van veiligheidsinstructies
 • Niveau 3 - toegangscontrole zeer hoog risico (Grade 4)
  Bouwplaats / terrein ingedeeld in meerdere toegangszones
  Aanvullende veiligheid / screening

Scoop 3 tijdelijke brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie

 • N1 Tijdelijke brandmeld- en/of ontruiminginstallatie zonder eis bouwbesluit
  Tijdelijke brandmeld- en/of ontruimingssystemen op bouwplaatsen dan wel terreinen van gelijke strekking met een verhoogd brandrisico. Voor deze installaties ligt geen eis vanuit het bouwbesluit ten grondslag.
 • N2 Tijdelijke brandmeld- en/of ontruiminginstallatie op basis van bouwbesluit
  Tijdelijke brandmeld- en/of ontruimingssystemen in gebouwen met een verwijzing vanuit het bouwbesluit, dat deze te allen tijde dient te zijn voorzien van een brandmeld- dan wel ontruimingssysteem. Ontwerp en realisatie door (projectbegeleiding van) een erkend branddetectie bedrijf.

Voor wie?
Beveiligingsbedrijven, toezichtcentrales, bouwbedrijven en bewakingsdiensten.

Wanneer is het nodig?
Diefstallen, inbraken en vandalisme op bouwplaatsen gaan samen met grote schades. Materiële, maar ook de gevolgschades (projectstagnatie) lopen hoog op. De schades lopen van enkele duizenden tot 10 duizenden euro’s per incident. Om deze schades terug te dringen worden de bouwplaatsen voorzien van (inbraak)beveiliging.

Met het beveiligen van de bouwplaats kunnen inbraken en vandalisme snel worden opgemerkt. Door gebruik te maken van camera’s en infrarood melders kunnen deze snel worden gedetecteerd. In samenwerking met een toezichtcentrale kan de centralist snel bepalen of het gaat om een echt alarm. Op deze manier kan de bewakingsdienst op de juiste manier worden aangestuurd. Dit scheelt nodeloos uitrukken van een bewakingsdienst en in kosten.

Processtappen
In de BRL K21024 Security and Safety of Construction Sites voor bouwplaatsbeveiliging zijn de eisen aan het erkende bedrijf en aan de dienst bouwplaatsbeveiliging geformuleerd. Hier valt te denken aan o.a. de eisen aan het kwaliteitssysteem van het gecertificeerde bedrijf, de eisen aan het proces van installeren tot aan het onderhoud van de bouwplaatsbeveiliging, eisen aan apparatuur en componenten en uiteraard eisen aan het personeel.

Via kantooraudits en projectinspecties wordt bepaald of de leverancier in staat is om het niveau aan maatregelen behorende bij de beveiligingsdoelstelling te leveren.

Wilt u weten welke stappen er genomen worden tot uw bedrijf gecertificeerd is?
Download dan onze Infographic 'Uw certificering uitgevoerd door Kiwa NCP' door op de rode button te klikken aan de rechterkant van deze pagina.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.