• Niveau 1
  Doel is detectie bij de binnenkomst in een beveiligd gebouw
 • Niveau 2
  Doel is aanvullende detectie bij een aanval aan de buitenzijde van het beveiligde gebouw
 • Niveau 3*
  Doel is aanvullende detectie bij kritieke objecten op het beveiligde deel van het terrein (object detectie)
 • Niveau 4 *
  Doel is aanvullende detectie bij binnenkomst van het beveiligde terrein (periferie detectie)

*Het is tevens mogelijk om voor niveau 3 en 4 een deelcertificaat uit te geven.

De beveiliging van de bouwplaats is net zoals iedere vorm van beveiliging een samenhang van maatregelen: organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactie maatregelen. Voor ieder niveau zijn passende organisatorische maatregelen van toepassing. Deze kunnen voor iedere bouwplaats verschillend zijn.

Voor wie?
Beveiligingsbedrijven, toezichtcentrales, bouwbedrijven en bewakingsdiensten.

Wanneer is het nodig?
Diefstallen, inbraken en vandalisme op bouwplaatsen gaan samen met grote schades. Materiële, maar ook de gevolgschades (projectstagnatie) lopen hoog op. De schades lopen van enkele duizenden tot 10 duizenden euro’s per incident. Om deze schades terug te dringen worden de bouwplaatsen voorzien van (inbraak)beveiliging.

Met het beveiligen van de bouwplaats kunnen inbraken en vandalisme snel worden opgemerkt. Door gebruik te maken van camera’s en infrarood melders kunnen deze snel worden gedetecteerd. In samenwerking met een toezichtcentrale kan de centralist snel bepalen of het gaat om een echt alarm. Op deze manier kan de bewakingsdienst op de juiste manier worden aangestuurd. Dit scheelt nodeloos uitrukken van een bewakingsdienst en in kosten.

Processtappen
In de BRL K21024 Bouwplaatsbeveiliging zijn de eisen aan het erkende bedrijf en aan de dienst bouwplaatsbeveiliging geformuleerd. Hier valt te denken aan o.a. de eisen aan het kwaliteitssysteem van het gecertificeerde bedrijf, de eisen aan het proces van installeren tot aan het onderhoud van de bouwplaatsbeveiliging, eisen aan apparatuur en componenten en uiteraard eisen aan het personeel.

Via kantooraudits en projectinspecties wordt bepaald of de leverancier in staat is om het niveau aan maatregelen behorende bij de beveiligingsdoelstelling te leveren.

Certificatieproces
Certificatie van uw bedrijf als erkend bedrijf voor bouwplaatsbeveiliging begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijk toelatingsonderzoek. Op basis van en onafhankelijke toelatingsaudit beoordeelt Kiwa NCP of aan de criteria voor certificering voor bouwplaatsbeveiliging wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Gecertificeerde bedrijven
Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.