Toepassingsgebied:

  • dakconstructies;
  • zonne-energiesystemen voor daken;
  • lichtkoepels.

Normreferenties

  • NPR-CEN/TS 1187 – Beproevingsmethoden voor het brandgevaarlijk zijn van daken
  • NEN 6063 – Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
  • NEN-EN 13501-5 - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 5: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgevaarlijk zijn van daken
  • NPR-CEN/TS 16459 - Brandgevaarlijkheid van daken en dakbedekking - Uitbreiding toepassingsgebied van beproevingsresulaten van CEN/TS 1187
  • NEN 7250 - Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten

Principe

Een proefdak wordt blootgesteld aan een:

  • burning brand (korf gevuld met houtwol), of aan een
  • burning brand (houten kribje) in combinatie met een luchtstroom.

Tijdens en na de test worden de branduitbreiding en het eventuele doorbranden beoordeeld. Op basis van de testresultaten kan de geteste dakconstructie worden geclassificeerd.