Bij een inspectie bouwkundige brandveiligheid hanteren wij een integrale aanpak waarbij we fire safety engineering combineren met onze uitgebreide kennis, zonder daarbij de doelmatigheid van de getroffen maatregelen uit het oog te verliezen. De volgende onderdelen kunnen o.a. worden geïnspecteerd:  

 • brandcompartimentering
 • brandscheidingen
  - doorvoeringen
  - deuren
  - brandkleppen
  - vloeren, wanden en plafonds    
 • sterkte van constructies bij brand
 • rookverspreiding 
 • noodverlichting
 • vluchtrouteaanduiding

Voordelen
Voordelen van een inspectie bouwkundige brandveiligheid zijn o.a.:

 • inzicht in de staat van de bouwkundige brandveiligheid 
 • aantonen dat o.a. brandscheidingen, deuren en doorvoeringen voldoen aan de gestelde brandveiligheidseisen
 • alternatief voor een brandweer inspectie (het bevoegd gezag kan het inspectiecertificaat bouwkundige brandveiligheid als alternatief hanteren)
 • onafhankelijke aantoonbaarheid van het adequaat beheer 

Werkwijze
Inspecties en controles bouwkundige brandveiligheid kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd:

 • inspectie op eisen Bouwbesluit 2012
 • inspectie op eisen Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL)
 • inspectie conform ‘verscherpt toezicht’
 • inspectie conform VIVB-inspectieschema
 • inspectie conform conditie meting brandveiligheid bouwwerken (NEN)

Waarom Kiwa FSS?
Kiwa Fire Safety & Security (FSS) is een toonaangevende Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van trainingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.