We hanteren hierbij een integrale aanpak waarbij we fire safety engineering combineren met onze uitgebreide theoretische kennis, zonder daarbij de doelmatigheid van de getroffen maatregelen uit het oog te verliezen.

Inspecties en controles brandveiligheid kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd:

Inspectie conform Bouwbesluit (beoordeling brandveiligheid bouwwerken)
Wanneer er conform het Bouwbesluit geïnspecteerd wordt, betreft dit diverse brandveiligheidsonderdelen in een gebouw. Denk hierbij aan brandcompartimentering, sterkte van constructies bij brand, rookverspreiding, noodverlichting, vluchtrouteaanduiding en brandweerliften.

Inspectie conform NEN 6059
Bij een inspectie conform de NEN 6059 (sinds 2015) wordt er volgens een in de norm vastgestelde werkwijze geïnspecteerd met behulp van een webtool. Hierbij worden 328 vragen beantwoord over alle onderdelen uit het Bouwbesluit aangaande brandveiligheid. In deze norm wordt onderscheid gemaakt tussen een nulmeting en een conditiemeting. Het voordeel van deze norm is dat de uitkomsten van de inspecties te benchmarken is met andere gebouwen.

Inspectie conform ‘verscherpt toezicht’
Voor de Rijksoverheid worden er regelmatig projecten uitgevoerd met ‘verscherpt toezicht’. Dit is een aanvulling op het reguliere toezicht, waarbij specifiek de brandveiligheid wordt beoordeeld. Voorafgaand aan de inspectie worden de uitgangspunten beoordeeld. Tijdens de inspectie worden de brandveiligheidsvoorzieningen beoordeeld op basis van attesten en de bij de inspecteur aanwezige ervaring en kennis van zaken.

Inspectie conform VIVB-inspectieschema
Het inspectieschema van de Vereniging van Inspectie-Instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB) is een inspectiemethode waarbij de brandcompartimentering en sterkte bij brand het belangrijkste uitgangspunt is. Dit wordt mogelijk beschouwd in relatie met een vast opgesteld blussysteem (zoals een sprinklerinstallatie).

Waarom Kiwa R2B?

Kiwa R2B is een toonaangevende Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd, door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van opleidingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.

Kiwa R2B bedient daarbij een breed scala aan branches, o.a. zorg, tunnels, logistiek, industrie, (petro)chemie, datacenters, airports, opslag gevaarlijke stoffen en hotels.