Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen zijn in ieder gebouw aanwezig. Aard en omvang van de bouwkundige brandveiligheid zijn gebaseerd op de regelgeving, uitvoering van de getroffen maatregelen en het onderhoud op deze maatregelen. Door regelmatige aanscherping van bouwregelgeving, wijzigingen / toevoegingen aan de gebouwen en complexiteit van de materie is bij veel gebouwen, veelal onbewust, het niveau van de bouwkundige brandveiligheid onvoldoende. De gebruiker en eigenaar zijn verantwoordelijk voor de bouwkundige brandveiligheid van een gebouw. Een inspectie bouwkundige brandveiligheid geeft u inzicht in de staat van de bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen.

Bij een inspectie bouwkundige brandveiligheid hanteren wij een integrale aanpak waarbij we fire safety engineering combineren met onze uitgebreide kennis, zonder daarbij de doelmatigheid van de getroffen maatregelen uit het oog te verliezen. 

Welke inspecties Bouwkundige brandveiligheid kunnen wij uitvoeren?

Kiwa FSS kan voor u brandcompartimenten, brandscheidingen (waaronder: brandwerkende doorvoeringen, deuren, brandkleppen, vloeren, wanden en plafonds), sterkte van constructies bij brand en rookverspreiding inspecteren.

Inspecties en controles bouwkundige brandveiligheid kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, zo worden de inspecties uitgevoerd conform toezichtarrangement, conditiemeting brandveiligheid bouwwerken (NEN), verscherpt toezicht, VIVB-inspectieschema en op basis van eisen uit het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL) en het Bouwbesluit 2012.

Voordelen van een inspectie bouwkundige brandveiligheid zijn o.a.:

 • inzicht in de staat van de bouwkundige brandveiligheid 
 • aantonen dat o.a. brandscheidingen, deuren en doorvoeringen voldoen aan de gestelde brandveiligheidseisen
 • alternatief voor een brandweer inspectie (het bevoegd gezag kan het inspectiecertificaat bouwkundige brandveiligheid als alternatief hanteren)
 • onafhankelijke aantoonbaarheid van het adequaat beheer
 • onafhankelijke aantoonbaarheid t.a.v. de wet kwaliteitsborging

Onderstaande normen en handreikingen kunnen van toepassing zijn tijdens de diverse inspecties:

 • NEN 6068:  bepaling van WBDBO tussen ruimten;
 • NEN 6069: experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan;
  Met als onderliggende normen o.a.:
  - NEN-EN1363: niet dragende binnenwanden en schachten
  - NEN-EN1364: vliesgevels en buitenwanden tussen verdiepingsvloeren
  - NEN-EN1365: vloeren, daken en dragende wanden
  - NEN-EN1366: doorvoeringen, naden, ventilatiekanalen brandkleppen, rookkanalen, rookkleppen en transportbanden
  - NEN-EN1634: deuren, luiken, ramen en hang- en sluitwerk
 • NEN 6075: Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang
 • NEN 6059: instrument beoordeling brandveiligheid bouwwerken (per januari 2020 ingetrokken)
 • NEN 6060 en NEN6079: grote brandcompartimenten 
 • NEN-EN 13501: classificatie reeks
 • NEN-EN15080, EN15254, EN15269, EN15882: uitbreiding geldigheidsgebied resultaten van brandwerendheidsproeven   
 • PGS 9: Cryogene gassen
 • PGS13: Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen;
 • PGS15: Opslag van gevaarlijke stoffen
 • PGS19: Propaan opslag
 • PGS25: Aardgasleverinstallaties voor motorvoertuigen

Waarom Kiwa FSS?
Kiwa Fire Safety & Security (FSS) is een toonaangevende Certificatie- en Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties, het certificeren van bedrijven en het geven van trainingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.

Naast de inspectie bouwkundige brandveiligheid biedt Kiwa FSS kunt u bij Kiwa FSS ook terecht voor inspecties van o.a. rookbeheersystemen, Noodverlichting en vluchtwegaanduiding, luchtdoorlatendheidsmeting, toezichtsarrangement en tunnelveiligheid.