Aangezien brandvertragende en vuur afdichtingsproducten zijn gebaseerd op verschillende materialen, die aanvullende vereisen specifieke controle en / of assessment, worden deze producten verdeeld in 4 families van producten en kits, behandeld met in specifieke delen van deze ETAG 026. De richtlijn ETAG 026 / EAD "Fire Stopping and Fire Sealing products" is onderverdeeld in de volgende specifieke onderdelen:

  • Part 1: General (EAD 350141-00-1106, EAD 350454-00-1104)
  • Part 2: Penetration Seals (EAD 350454-00-1104)
  • Part 3: Linear Joint and Gap Seals (EAD 350141-00-1106)
  • Part 4: Air Transfer Grilles
  • Part 5: Cavity Barriers

ETAG Part 1 "General" wordt dan ook gehanteerd in combinatie met ETAG 0126 part 2, ETAG 026 Part 3, ETAG 026 Part 4 en ETAG 026 Part 5.

De algemene aanpak van de richtlijn ETAG 026 is gebaseerd op relevante bestaande kennis en testen.

De richtlijn ETAG 026 is opgesteld door de Werkgroep "Fire Stopping, Fire Sealing and Fire Protective Products" bij EOTA (European Organisation for Technical Assessment) in Brussel (België).

Voor wie?

Fabrikanten, leveranciers die brandwerende en brandvertragende producten leveren.

Wanneer is het nodig?

Kwaliteit is van essentieel belang als het gaat om brandveiligheid. Het beperken van risico’s kan kapitaal en mensenlevens redden.

Processtappen

De richtlijn ETAG 026 omschrijft de verschillende eisen, beoordelingscriteria en onderzoeksmethoden die gehanteerd worden bij het ontwerp en de uitvoering van brandvertragende en brandwerende producten.

Certificatieproces

Certificering van uw bedrijf, product of proces begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering voor ETAG 026 wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw ETAG 026 certificering te behouden.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.