Brandwerende producten zijn gebaseerd op verschillende materialen, waarvoor specifieke eisen gelden. De richtlijn ETAG 018 is daarom onderverdeeld in de volgende specifieke onderdelen:

  • ETAG 018 / EAD 350402-00-1106, EAD 350140-00-1106, EAD 350142-00-1106 - Part 1 General
  • ETAG 018 / EAD 350402-00-1106 - Part 2 Reactive coatings for fire protection of steel elements
  • ETAG 018 / EAD 350140-00-1106 - Part 3 Renderings and redering kits intended for fire resisting applications
  • ETAG 018 / EAD 350142-00-1106 - Part 4 Fire protective board, slab and mat products and kits


ETAG Part 1 "General" wordt dan ook gehanteerd in combinatie met ETAG 018 part 2, ETAG 018 Part 3 of ETAG 018 Part 4.

De algemene aanpak van het richtlijn ETAG 018 is gebaseerd op relevante bestaande kennis en testen.

De richtlijn ETAG 018 is opgesteld door de Werkgroep "Fire Protective Products" bij EOTA (European Organisation for Technical Assessment) in Brussel (België).

Voor wie?

Fabrikanten en leveranciers van brandwerende producten.

Wanneer is het nodig?

Kwaliteit is van essentieel belang als het gaat om brandveiligheid. Het beperken van risico’s kan kapitaal en mensenlevens redden.

Processtappen

De richtlijn ETAG 018 omschrijft de verschillende eisen, beoordelingscriteria en onderzoeksmethoden die gehanteerd worden bij het ontwerp en de uitvoering van brandwerende producten.

Certificatieproces

Certificering van uw bedrijf, product of proces begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering voor ETAG 018 wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw ETAG 018 certificering te behouden.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.