Voor wie?

Systeemleveranciers, fabrikanten van kunststof gevelelementen. - 

Wanneer is het nodig?

De productie van profielen van ongeplasticeerd PVC kan door Kiwa KOMO gecertificeerd worden on der Beoordelingsrichtlijn (BRL) 0702. KOMO is het Nederlandse keurmerk voor bouwproducten en wordt beheerd door de Stichting KOMO. Een KOMO-kwalititeitsverklaring kan uitstekend gebruikt worden als marketingtool, omdat het staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit op basis van objectieve maatstaven.

Processtappen 

De KOMO certificatie onder BRL 0702 is een productcertificatieregeling voor de productie van profielen van ongeplasticeerd PVC. Hierbij worden o.a. eisen gesteld aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces en een toetsing van het eindproduct. Daarnaast vinden er bij externe laboratoria beproevingen plaats op aspecten zoals weersbestendigheid, weerstand tegen slag of stoot, materiaal karakteristieken en kunstmatige veroudering.

Indien uw product voldoet aan de vereisten zoals vastgelegd in BRL 0702, dan kunt u een offerteaanvraag indienen bij Kiwa. Na ontvangst van de aanvraag neemt Kiwa contact met u op om het traject te bespreken. Vervolgens wordt tijdens een toelatingsonderzoek door Kiwa vastgesteld of uw producten en uw interne kwaliteitsbewaking voldoen aan de eisen van BRL 0702. Indien aan alle gestelde eisen is voldaan, ontvangt u na afronding van het toelatingsonderzoek een KOMO certificaat.

Het kwaliteitssysteem wordt na certificatie met regelmaat door Kiwa gecontroleerd. Tijdens deze controlebezoeken worden een aantal profielen bemonsterd en opgestuurd voor onderzoek door een onafhankelijk laboratorium. Op deze manier blijft de kwaliteit van uw product bewaakt.