Inhoud beoordelingsrichtlijn

In Nederland toe te passen houten gevelelementen voor plaatsing in onbeschutte buitensituaties en inwendige scheidingsconstructies van gebouwen. De houten gevelelementen zijn voorzien van ramen, deuren, (on)doorzichtige vakvullingen, ventilatievoorzieningen of een combinatie daarvan. De houten gevelelementen mogen niet als dragend deel van een constructie worden gebruikt.

De houten gevelelementen kunnen in 4 concepten worden geleverd, te weten:

  • Concept I “Traditioneel” : Een kozijn, voorzien van een grondlaksysteem
  • Concept II “Bouwfasebestendig” : Een kozijn, voorzien van een voorlaksysteem.
  • Concept III “Industrieel product” : Een compleet en volledig afgewerkt en beglaasd kozijn, onder verantwoordelijkheid van de producent achteraf geplaatst.
  • Concept IV “Totaalplan” : Een kozijn overeenkomstig Concept III dat vervolgens door of in opdracht van de timmerfabrikant wordt onderhouden conform een prestatiecontract.

De betreffende kwaliteitsverklaring vermeldt volgens welke concepten de kozijnen onder het KOMO-merk mogen worden geleverd.

Op 20 december 2011 is de vigerende versie van BRL 0801 gepubliceerd en op 1 september 2016 het bijbehorende wijzigingsblad. BRL 0801 en het wijzigingsblad zijn te downloaden via de site van Stichting KOMO. Voor wie?

Timmerfabrikanten, timmerbedrijven, onderhoudsbedrijven, architecten, aannemers, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Het Bouwbesluit omvat de Nederlandse bouwregels door het stellen van prestatie-eisen aan gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie erkende normen. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit. Met de kwaliteitsverklaringen wordt verklaard dat het product, mits de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen, geschikt is om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit.

De kwaliteitsverklaringen zijn in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na verlening van de kwaliteitsverklaringen periodiek een verificatie door Kiwa plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de producten continue voldoen aan de eisen van BRL 0801. Hiermee wordt continue de kwaliteit van de productie van de houten gevelelementen bewaakt.

Processtappen

  • Opvragen BRL 0801 “Houten gevelelementen” en onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie en de producten (visueel). In geval van Concept III wordt tevens de uitvoering op de bouwlocatie beoordeeld. Naast de visuele beoordeling van de kozijnen moeten tevens enkele kozijnen worden getest op sterkte en wind- en waterdichtheid;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen of de certificaathouder en de houten gevelelementen continue voldoen aan de eisen van de BRL 0801.

NB: Met ingang van 1 februari 2010 is het verplicht om gevelelementen die binnen de EU worden geleverd, te voorzien van CE-markering. De richtlijnen voor CE-markering zijn opgenomen in de Europese norm EN 14351-1 “Ramen en buitendeuren voor voetgangers”. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.