Voor wie?

Timmerfabrikanten, spuiterij, timmerbedrijven, architecten, aannemers, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Voor het goed functioneren en zelfs duurzaamheid van bewegende delen is het van groot belang dat deze op een juiste wijze worden afgehangen. Om diverse redenen worden met name deuren echter niet af fabriek, maar later op locatie afgehangen. Dit kan door een timmerfabrikant of aannemer worden uitgevoerd of worden uitbesteed aan een daarvoor gekwalificeerd bedrijf. Door middel van certificatie op basis van BRL 0808 kunnen zij aantonen dat zij over de juiste kennis, vaardigheden en materiaal beschikken om deze werkzaamheden op een correcte wijze uit te voeren en daarmee voldoen aan de minimale kwaliteitseisen zoals mede gesteld in BRL 0801 en BRL 0803.

De kwaliteitsverklaringen zijn in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na verlening van de kwaliteitsverklaring periodiek een verificatie door Kiwa plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de producten continue voldoen aan de eisen van BRL 0808. Hiermee wordt de kwaliteit van het afhangen van de draaiende delen bewaakt.

Processtappen

  1. Opvragen BRL 0808 “Afhangen van beweegbare delen in houten gevelelementen” en onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  2. Offerte aanvragen bij Kiwa;
  3. Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie en de producten (visueel);
  4. Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder en het proces continue voldoen aan de eisen van BRL 0808.