Voor wie?

Timmerfabrikanten, timmerbedrijven, architecten, aannemers, overheid, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

In de BRL 0801 “Houten gevelelementen”, BRL 0803 “Houten buitendeuren” en BRL 4103 “Houten en houtachtige gevelbekledingssystemen” worden eisen gesteld aan de houtsoorten die hiervoor mogen worden toegepast. Op basis van BRL 0823 kan worden bepaald of de houtsoort voldoet aan de in de hierboven genoemde BRL’s vastgelegde producteisen.
Met de kwaliteitsverklaringen wordt de duurzaamheid en daarmee de relatie met de gebruiksklasse gespecificeerd. De kwaliteitsverklaringen vermelden daarnaast welke eigenschappen zijn onderzocht en wat hiervan de prestaties / waarden zijn. Aanvullend geldt dat de betreffende houtsoort bij levering voldoet aan de in BRL 0801, BRL 0803 en BRL 4103 vastgelegde houtvochtgehaltes.
De kwaliteitsverklaringen zijn in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na verlening van de kwaliteitsverklaringen periodiek een verificatie door Kiwa plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van de betreffende BRL(’s). Hiermee wordt de kwaliteit van de betreffende houtsoort in haar toepassing bewaakt.

Op 1 juli 2007 is de laatste versie van BRL 0823 gepubliceerd. Deze is echter niet meer actueel en actief. Neem daarom bij interesse in certificatie contact op met Kiwa.

Processtappen

  • Contact opnemen met Kiwa in verband met de huidige status van BRL 0823 (niet actueel/actief).
  • Opvragen laatste versie van BRL 0823 “Minder bekende houtsoorten voor toepassing in (gevel)-timmerwerk” en onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moet de houtsoort tevens door een geaccrediteerd laboratorium worden getest op de van toepassing zijnde / gewenste eigenschappen. Indien mogelijk, kan gebruik worden gemaakt van reeds beschikbare rapporten en of literatuur;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder en de gecertificeerde houtsoort continue voldoen aan de eisen van BRL 0823. Hierbij worden jaarlijks projecten, waarin de houtsoort is toegepast, gemonitored.