Inhoud beoordelingsrichtlijn

Metselbakstenen kunnen worden toegepast in zowel beschermd als onbeschermd metselwerk.

  • Beschermd metselwerk betreft metselwerk dat is beschermd tegen waterindringing en niet in contact komt met de bodem en grondwater.
  • Onbeschermd metselwerk kan blootgesteld zijn aan regenwater, vorst/dooi werking en/of aan contact met de bodem en grondwater zonder een geschikte bescherming.

Metselbakstenen zijn hoofdzakelijk uit klei vervaardigd. Middels een temperatuurbehandeling van ten minste 900 °C of hoger gedurende meerdere uren tot een dag ontstaan metselbakstenen die als duurzaam vormvast zijn aan te merken.

Voor een NL-BSB certificaat voor Keramische producten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit wordt verwezen naar BRL 52230. 

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's en producenten.

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde metselbakstenen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de metselbakstenen is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven