Inhoud beoordelingsrichtlijn

De droog gestapelde bakstenen worden toegepast in gevel- en wandconstructies, waarbij een achterconstructie de stabiliteit verzorgt. De verbinding tussen de bakstenen onderling wordt gevormd door middel van clips en horizontale gevel beëindigingen worden voorzien van een dunne lijm laag. De verbinding tussen de achterconstructie en de droog gestapelde bakstenen wordt gevormd door spouwankers die door middel van clips verankerd zijn in de bakstenen.

Voor een NL-BSB certificaat voor keramische producten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit wordt verwezen naar BRL 52230.

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's en producenten.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde keramische gevelsystemen met droog gestapelde bakstenen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de keramische gevelsystemen is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven