Voor wie?

Fabrikanten van thermische isolatiematerialen

Wanneer is het nodig?

De productie en toepassing van thermische isolatiematerialen voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingsysteem kan door Kiwa KOMO gecertificeerd worden onder Beoordelingsrichtlijn (BRL) 1309. KOMO is het Nederlandse keurmerk voor bouwproducten en wordt beheerd door de Stichting KOMO. Een KOMO-kwaliteitsverklaring kan uitstekend gebruikt worden als marketingtool, omdat het staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit op basis van objectieve maatstaven.

Processtappen

De KOMO certificatie onder BRL 1309 is een attest-met productcertificatie regeling voor de productie en toepassing van thermische isolatiematerialen voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingsysteem. Hierbij worden o.a. eisen gesteld aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces en een toetsing van het eindproduct. Daarnaast vinden er bij externe laboratoria beproevingen plaats op aspecten zoals de warmtegeleidingcoëfficiënt, dimentionele stabiliteit en de brandklasse.

Indien u interesse heeft om uw product(en) te laten certificeren, conform de vereisten van BRL 1309, kunt u een vrijblijvende offerteaanvraag indienen bij Kiwa. Naar aanleiding van de door u verstrekte informatie zal u een offerte met certificatie voorwaarden en - uitgangspunten van ons ontvangen. Bij opdrachtverstrekking zal na ontvangst van de getekende overeenkomst Kiwa contact met u opnemen om het verdere traject te bespreken. Vervolgens wordt tijdens een toelatingsonderzoek door Kiwa vastgesteld of uw product(en) en uw, in een handboek vastgelegde, interne kwaliteitsbewaking voldoen aan de eisen van BRL 1309. Indien aan alle gestelde eisen is voldaan, ontvangt u na afronding van het toelatingsonderzoek een KOMO certificaat.

Het kwaliteitssysteem wordt na certificatie met regelmaat door Kiwa gecontroleerd. Tijdens deze bedrijfsbezoeken worden een aantal gecertificeerde producten bemonsterd en opgestuurd voor onderzoek door een onafhankelijk laboratorium. Op deze manier blijft de kwaliteit van uw product bewaakt.